Haldy OKR - svědkové dávné minulosti

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/74510

Show simple item record


dc.contributor.advisor Jelínek, Jan en
dc.contributor.author Hrehušová, Alena en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:45:54Z
dc.date.available 2009-09-01T08:45:54Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/74510
dc.description.abstract Hlavním cílem práce je návrh poznávacích tras, které vedou na odvaly v OKR. Jsou spojeny s návštěvou hornického muzea nebo skanzenu, kde jsou lidé blíže seznámeni s těžbou uhlí. V některých muzeích je možnost „fárání“ do podzemí. Poznávací trasy mají zájemce blíže seznámit s těmito antropogenními tělesy a ukázat jejich odlišnost od okolí. Obsahem práce je definice přírodních poměrů v oblasti OKR, kde jsou uvedeny také geologické poměry, geomorfologie oblasti a odvalů. V práci jsou popsány klimatické poměry, fauna a flóra zejména na odvalech a také je zmíněna termická aktivita na odvalech. Dále je uvedena stručná historie těžby v OKR a popis odvalů. Ostravská část OKR má dvousetletou historii těžby uhlí. V roce 1994 zde těžba úplně skončila, zůstalo zde však mnoho odvalů, které jsou dominantami postindustriální krajiny Ostravska. Co se týče Karvinské oblasti, v dolech těžba uhlí nadále pokračuje. cs
dc.description.abstract The main goal of my work is to design the layout of the cognitive paths, that are leading to the mine spoil heaps. These are connected with the visit of the coal-miner museum or an open-air museum, where people are more closely familiarizated with the coal mining theme. In some places is the posibility to enter the underground. Paths suppose to make visitors ware of antropogenic bodies and show how they varies from surroundings. The objective of my work is to define the natural conditions in the area of the Ostrava-Karviná mining district (OKR), which includes the geological situation, geomorphology of the area and mine spoil heaps as well. I´m describing the climate conditions, fauna and flora and also I´m mentioning about the thermal activity within the mine spoil heaps. In the next section I present a brief history of mining in the area of OKR and also I´m describing these mine spoil heaps. The Ostrava´s part of Coal Mining district has two-hundred years long history of mining. In the year 1994 the mining activity was completely stopped in the Ostrava´s part of mining district, but there were left many mine spoil heaps, which are dominants of the postindustrial landscape around Ostrava city. As far as the area in Karviná goes, the coal mining still continues. en
dc.format 58 l. : il. + příl. + 1 CD cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject hornická muzea cs
dc.subject odvaly cs
dc.subject hlušina cs
dc.subject uhlí cs
dc.subject termická aktivita cs
dc.subject historie těžby v OKR cs
dc.subject turistické trasy cs
dc.subject thermal activity en
dc.subject coal-miner museum en
dc.subject cognitive paths en
dc.subject history of mining in the area of OKR en
dc.subject mine spoil heap en
dc.subject stone waste en
dc.subject coal en
dc.title Haldy OKR - svědkové dávné minulosti cs
dc.title.alternative Dumps in Ostrava-Karvina Coal Field - Evidence of Mining History en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200905494 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Honěk, Oskar en
dc.date.accepted 2009-06-11 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 541 - Institut geologického inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Geologické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geovědní a montánní turismus cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis HRE024_HGF_B2110_2101R004_00_2009 en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics