Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJelínek, Janen
dc.contributor.authorHrehušová, Alenaen
dc.date.accessioned2009-09-01T08:45:54Z
dc.date.available2009-09-01T08:45:54Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74510
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractHlavním cílem práce je návrh poznávacích tras, které vedou na odvaly v OKR. Jsou spojeny s návštěvou hornického muzea nebo skanzenu, kde jsou lidé blíže seznámeni s těžbou uhlí. V některých muzeích je možnost „fárání“ do podzemí. Poznávací trasy mají zájemce blíže seznámit s těmito antropogenními tělesy a ukázat jejich odlišnost od okolí. Obsahem práce je definice přírodních poměrů v oblasti OKR, kde jsou uvedeny také geologické poměry, geomorfologie oblasti a odvalů. V práci jsou popsány klimatické poměry, fauna a flóra zejména na odvalech a také je zmíněna termická aktivita na odvalech. Dále je uvedena stručná historie těžby v OKR a popis odvalů. Ostravská část OKR má dvousetletou historii těžby uhlí. V roce 1994 zde těžba úplně skončila, zůstalo zde však mnoho odvalů, které jsou dominantami postindustriální krajiny Ostravska. Co se týče Karvinské oblasti, v dolech těžba uhlí nadále pokračuje.cs
dc.description.abstractThe main goal of my work is to design the layout of the cognitive paths, that are leading to the mine spoil heaps. These are connected with the visit of the coal-miner museum or an open-air museum, where people are more closely familiarizated with the coal mining theme. In some places is the posibility to enter the underground. Paths suppose to make visitors ware of antropogenic bodies and show how they varies from surroundings. The objective of my work is to define the natural conditions in the area of the Ostrava-Karviná mining district (OKR), which includes the geological situation, geomorphology of the area and mine spoil heaps as well. I´m describing the climate conditions, fauna and flora and also I´m mentioning about the thermal activity within the mine spoil heaps. In the next section I present a brief history of mining in the area of OKR and also I´m describing these mine spoil heaps. The Ostrava´s part of Coal Mining district has two-hundred years long history of mining. In the year 1994 the mining activity was completely stopped in the Ostrava´s part of mining district, but there were left many mine spoil heaps, which are dominants of the postindustrial landscape around Ostrava city. As far as the area in Karviná goes, the coal mining still continues.en
dc.format58 l. : il. + příl. + 1 CDcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthornická muzeacs
dc.subjectturistické trasycs
dc.subjecthistorie těžby v OKRcs
dc.subjecttermická aktivitacs
dc.subjectuhlícs
dc.subjecthlušinacs
dc.subjectodvalycs
dc.subjectstone wasteen
dc.subjectcoal-miner museumen
dc.subjectcognitive pathsen
dc.subjecthistory of mining in the area of OKRen
dc.subjectthermal activityen
dc.subjectmine spoil heapen
dc.subjectcoalen
dc.titleHaldy OKR - svědkové dávné minulostics
dc.title.alternativeDumps in Ostrava-Karvina Coal Field - Evidence of Mining Historyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200905494cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeHoněk, Oskaren
dc.date.accepted2009-06-11en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeovědní a montánní turismuscs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisHRE024_HGF_B2110_2101R004_00_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam