Daňový systém právnické osoby

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/74519

Show simple item record


dc.contributor.advisor Růčková, Hana en
dc.contributor.author Pospíšilová, Jitka en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:47:48Z
dc.date.available 2009-09-01T08:47:48Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/74519
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá základy daňové teorie a historie ale především daňovým systémem ekonomického subjektu právnické osoby. V této práci je popisována charakteristika, účel a vymezení daní. Seznámení z obsahem daňových zákonů v České republice. Nastíní daňovou reformu, která byla uskutečněna začátkem roku 2008. Porovná některé změny, týkající se právnické osoby. Cílem mé práce je seznámení s daňovými zákony, kterými se řídi právnická osoba a rozbor daní v tomto ekonomickém subjektu. cs
dc.description.abstract This Bachelorship Thesis deals with the principles of the tax theory and history, but mainly the tax system of the economic subject of a legal entity. This Thesis describes the characteristics, purpose and determination of taxes, and introduces the content of tax laws of the Czech Republic. It outlines the tax reform conducted at the beginning of 2008. It compares certain changes related to legal entities. The purpose of my Thesis is familiarization with the tax laws applicable to a legal entity and analysis of taxes in this economic subject. en
dc.format 45, [22] l. + 1 CD cs
dc.format.extent 352486 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject daň cs
dc.subject daňové zákony cs
dc.subject správce daně cs
dc.subject základ daně cs
dc.subject sazba daně cs
dc.subject zdaňovací období cs
dc.subject daňové úlevy cs
dc.subject plátce daně cs
dc.subject daňové přiznán cs
dc.subject tax en
dc.subject tax laws en
dc.subject tax administrator en
dc.subject tax base en
dc.subject tax rate en
dc.subject taxable period en
dc.subject tax exemptions en
dc.subject tax payer en
dc.subject tax return en
dc.title Daňový systém právnické osoby cs
dc.title.alternative Body Corporate Taxation en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200904332 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Zelenková, Hana en
dc.date.accepted 2009-06-08 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a řízení v oblasti surovin cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis POS298_HGF_B2102_2102R001_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
POS298_HGF_B2102_2102R001_2009.pdf 344.2Kb PDF View/Open
POS298_HGF_B2102_2102R001_2009_zadani.pdf 232.1Kb PDF View/Open
POS298_HGF_B2102_2102R001_2009_priloha.pdf 9.966Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics