Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorRůčková, Hanaen
dc.contributor.authorPospíšilová, Jitkaen
dc.date.accessioned2009-09-01T08:47:48Z
dc.date.available2009-09-01T08:47:48Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74519
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá základy daňové teorie a historie ale především daňovým systémem ekonomického subjektu právnické osoby. V této práci je popisována charakteristika, účel a vymezení daní. Seznámení z obsahem daňových zákonů v České republice. Nastíní daňovou reformu, která byla uskutečněna začátkem roku 2008. Porovná některé změny, týkající se právnické osoby. Cílem mé práce je seznámení s daňovými zákony, kterými se řídi právnická osoba a rozbor daní v tomto ekonomickém subjektu.cs
dc.description.abstractThis Bachelorship Thesis deals with the principles of the tax theory and history, but mainly the tax system of the economic subject of a legal entity. This Thesis describes the characteristics, purpose and determination of taxes, and introduces the content of tax laws of the Czech Republic. It outlines the tax reform conducted at the beginning of 2008. It compares certain changes related to legal entities. The purpose of my Thesis is familiarization with the tax laws applicable to a legal entity and analysis of taxes in this economic subject.en
dc.format45, [22] l. + 1 CDcs
dc.format.extent352486 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdaňcs
dc.subjectdaňové zákonycs
dc.subjectsprávce daněcs
dc.subjectzáklad daněcs
dc.subjectsazba daněcs
dc.subjectzdaňovací obdobícs
dc.subjectdaňové úlevycs
dc.subjectplátce daněcs
dc.subjectdaňové přiznáncs
dc.subjecttaxen
dc.subjecttax lawsen
dc.subjecttax administratoren
dc.subjecttax baseen
dc.subjecttax rateen
dc.subjecttaxable perioden
dc.subjecttax exemptionsen
dc.subjecttax payeren
dc.subjecttax returnen
dc.titleDaňový systém právnické osobycs
dc.title.alternativeBody Corporate Taxationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200904332cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeZelenková, Hanaen
dc.date.accepted2009-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPOS298_HGF_B2102_2102R001_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam