Financování Policie ČR, Správy Severočeského kraje

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/74542

Show simple item record


dc.contributor.advisor Magnusková, Jana en
dc.contributor.author Čejková, Erika en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:53:40Z
dc.date.available 2009-09-01T08:53:40Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/74542
dc.description.abstract Policie České republiky má charakter rozpočtové organizace a je financována ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 - Ministerstva vnitra České republiky. Hlavním tématem bakalářské práce je tedy popis systému rozpočtu a jeho aplikace v podmínkách Policie ČR Správy Severočeského kraje. V úvodní části nás seznamuje s historickým vývojem policie, s jejím charakterem včetně poslání, územním uspořádáním a finančním zabezpečením. Další část je věnována popisu rozpočtového procesu v podmínkách Policie ČR. Třetí, stěžejní část bakalářské práce, má formu případové studie, která popisuje systém rozpočtového procesu, jeho realizaci a vyhodnocení v roce 2008 v podmínkách jedné z osmi správ policie, a to Policie ČR Správy Severočeského kraje. cs
dc.description.abstract Police of Czech Republic has feature of budget organization and is financed from the state budget by way of chapter no. 314 – Ministry of Interior. The main topic of my writing is to describe budget system and its application connected with Police of Czech Republic Regional Headquarters of North Bohemia. In the beginning we are met with police historical development, with its character and its function, with territorial separation and financial provision. The next part describes budget process under the conditions of Police of Czech Republic. The most important third part has style of case study that describes method of budget process, its implementation and interpretation in the year 2008. Everything is shown under the conditions Regional Police Headquarters of North Bohemia, one of the eight Regional Police Headquarters. en
dc.format 34, [2] l. + 1 CD cs
dc.format.extent 515271 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject financování cs
dc.subject policie cs
dc.subject rozpočtový proces cs
dc.subject státní rozpočet cs
dc.subject veřejný sektor cs
dc.subject financing en
dc.subject police en
dc.subject budget process en
dc.subject state budget en
dc.subject public sector en
dc.title Financování Policie ČR, Správy Severočeského kraje cs
dc.title.alternative The Czech Police Finance of North Bohemian en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200905248 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.date.accepted 2009-05-26 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení en
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis CEJ023_HGF_B6202_6202R009_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
CEJ023_HGF_B6202_6202R009_2009.pdf 503.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics