Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMagnusková, Janaen
dc.contributor.authorČejková, Erikaen
dc.date.accessioned2009-09-01T08:53:40Z
dc.date.available2009-09-01T08:53:40Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74542
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractPolicie České republiky má charakter rozpočtové organizace a je financována ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 - Ministerstva vnitra České republiky. Hlavním tématem bakalářské práce je tedy popis systému rozpočtu a jeho aplikace v podmínkách Policie ČR Správy Severočeského kraje. V úvodní části nás seznamuje s historickým vývojem policie, s jejím charakterem včetně poslání, územním uspořádáním a finančním zabezpečením. Další část je věnována popisu rozpočtového procesu v podmínkách Policie ČR. Třetí, stěžejní část bakalářské práce, má formu případové studie, která popisuje systém rozpočtového procesu, jeho realizaci a vyhodnocení v roce 2008 v podmínkách jedné z osmi správ policie, a to Policie ČR Správy Severočeského kraje.cs
dc.description.abstractPolice of Czech Republic has feature of budget organization and is financed from the state budget by way of chapter no. 314 – Ministry of Interior. The main topic of my writing is to describe budget system and its application connected with Police of Czech Republic Regional Headquarters of North Bohemia. In the beginning we are met with police historical development, with its character and its function, with territorial separation and financial provision. The next part describes budget process under the conditions of Police of Czech Republic. The most important third part has style of case study that describes method of budget process, its implementation and interpretation in the year 2008. Everything is shown under the conditions Regional Police Headquarters of North Bohemia, one of the eight Regional Police Headquarters.en
dc.format34, [2] l. + 1 CDcs
dc.format.extent515271 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinancovánícs
dc.subjectpoliciecs
dc.subjectrozpočtový procescs
dc.subjectstátní rozpočetcs
dc.subjectveřejný sektorcs
dc.subjectfinancingen
dc.subjectpoliceen
dc.subjectbudget processen
dc.subjectstate budgeten
dc.subjectpublic sectoren
dc.titleFinancování Policie ČR, Správy Severočeského krajecs
dc.title.alternativeThe Czech Police Finance of North Bohemianen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200905248cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.date.accepted2009-05-26en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchEkonomika, management a informatika v oblasti veřejné správycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisCEJ023_HGF_B6202_6202R009_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam