Show simple item record

dc.contributor.advisorHlavatá, Milušeen
dc.contributor.authorMichálek, Martinen
dc.date.accessioned2009-09-01T09:51:17Z
dc.date.available2009-09-01T09:51:17Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74674
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractV předložené práci je zpracován přehled používaných mechanických úprav kovového odpadu. V první části je vysvětlena problematika recyklace kovových odpadů a na ní se vztahující legislativa. Následně je začleněna problematika dopravy kovového odpadu řešící přísun a vykládku. Do tohoto oddílu je včleněna i problematika měření radioaktivity kovového odpadu. V další části jsou rozvedeny a vysvětleny nedestruktivní úpravy kovového odpadu. Následuje podrobnější popis destruktivních úprav kovového odpadu na výrobních agregátech. Dále pak je zde uveden vývoj cen Fe šrotu v letech 2007 – 2008. Pro ucelený přehled je v závěrečné části uvedena struktura vykupovaného šrotu u koncových zpracovatelů. Pro názorný přehled zpracování kovového odpadu jsou v přílohách vloženy i firemní fotografie zobrazující jednotlivé fáze činností výrobních agregátů.cs
dc.description.abstractThe presented work is processed by an overview of used mechanical adjustments metal waste. The issue of recycling metal waste and the related legislation is is explained in first part of work. Then the transport issues of metal waste tackling feeding and unloading is integrated. The issue of measurement of radioactivity of waste metal is included in this section. Non-destructive adjustments metal waste are expandet and explained in other part. Follows a more detailed description of destructive adjustments metal waste by production units. Then here is the development of Fe scrap prices in the years 2007 - 2008. For a comprehensive overview the structure of collected scrap at the end-processors is given in the final section. For an illustrative overview of the processing of metal scrap corporate photos showing various stages of production by produstion units activities aggregates are included in Annexes.en
dc.format70 l., [22] l. příl. : il.cs
dc.format.extent7445426 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrecyklace kovového odpaducs
dc.subjectmechanické úpravy kovového odpaducs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjecttřídění kovového odpaducs
dc.subjectradioaktivitacs
dc.subjectstříhánícs
dc.subjectdrtičcs
dc.subjectlisovánícs
dc.subjectdrcenícs
dc.subjectlegislationen
dc.subjectschredderen
dc.subjectdressingen
dc.subjectcrushingen
dc.subjectcuttingen
dc.subjectmechanical treatment of metal scrapen
dc.subjectsorting metal scrapen
dc.subjectradioactivityen
dc.subjectmetal scrap recyclingen
dc.titleMechanická úprava kovového odpaducs
dc.title.alternativeMechanical Treatment of Waste Metalen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200902663cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeMalina, Petren
dc.date.accepted2009-06-11en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchZpracování a zneškodňování odpadůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisMIC481_HGF_B2102_3904R022_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record