Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorFečko, Peteren
dc.contributor.authorSrostlíková, Šárkaen
dc.date.accessioned2009-09-01T11:28:21Z
dc.date.available2009-09-01T11:28:21Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74700
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractBakalářská práce seznamuje s významnými bakteriemi aktinomycetami. Zabývá se jejich úlohou v přírodě, a také jejich vlivem na člověka, zvířata a rostliny. Rovněž popisuje izolaci antibiotické látky streptomycinu z bakterií tohoto rodu. V neposlední řadě se práce zabývá prospěšnou činností těchto bakterií při čištění průmyslových odpadních vod, dále při odstraňování ropy a ropných derivátů z půdy, a také při odstraňování fenolů z životního prostředí.cs
dc.description.abstractThe thesis inform about important soil bacteria actinomyces. It deal with their role in nature and also their influence on person, animals and plants. It also describe isolation the antibiotic substance streptomycin from this kind of bacteria. At the last but not least the thesis deal with useful activities these bacteria at clearing industrial waste water then at remove petroleum and petroleum derivate from soil and also at remove fenol from the environment.en
dc.format52 l. : il.cs
dc.format.extent2879132 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpůdní bakteriecs
dc.subjectstreptomycincs
dc.subjectaktinomykózacs
dc.subjectbioremediacecs
dc.subjectsoil bacteriaen
dc.subjectstreptomycinen
dc.subjectactinomykozaen
dc.subjectbioremediationen
dc.titleAktinomycetycs
dc.title.alternativeActinomycetsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200903015cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeTora, Barbaraen
dc.date.accepted2009-06-11en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální biotechnologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSRO039_HGF_B2102_3904R028_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam