Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMitrych, Jiříen
dc.contributor.authorVýtisk, Romanen
dc.date.accessioned2009-09-01T20:18:16Z
dc.date.available2009-09-01T20:18:16Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/75355
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá příklady v jazyce VHDL. Tento jazyk je blíže popsán v kapitole - Použité technologie. Cílem práce je vytvoření sady příkladů a jejich následné rozebrání ve formě prezentace, která má sloužit jako učební pomůcka do předmětu Návrh jednotek počítačů. Následující kapitoly se věnují různým typům příkladů, na kterých jsou ukázány rysy jazyka VHDL. Jsou zde také ukázky simulací jednotlivých příkladů, buď před nebo po syntéze. Práce má také ukázat, jak psát příklady z hlediska požadované rychlosti, elegance kódu, atd.cs
dc.description.abstractThis Bachelory study descibes examples in the programming language VHDL. This language is analyses in the chapter Technology. The objective of this study is to creations of some examples and his description in the form of presentation, which has been using as a teaching materials as a object The suggestion foc computers. The following chapters describe examples, on which are use the programming languages VHDL. In this study are samples of simulations examples, before or after the synthesis. This study descibes how to write examples from viewpoint of the speed, the elegance of the code and so on.en
dc.format31 l. : il. + 1 CDcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsyntézacs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectsčítačkacs
dc.subjectklopný obvodcs
dc.subjectdekodércs
dc.subjectkonečné automatycs
dc.subjectsekvenční obvodycs
dc.subjectkombinační obvodycs
dc.subjectVHDLcs
dc.subjectthe heeling circuiten
dc.subjectsynthesisen
dc.subjectVHDLen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectthe combination circuitsen
dc.subjectthe sequential circuitsen
dc.subjectfinite automatonen
dc.subjectthe decoderen
dc.subjectthe adding machineen
dc.titleSada příkladů z jazyka VHDLcs
dc.title.alternativeVHDL examplesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200905072cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeVlček, Karelen
dc.date.accepted2009-06-10en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisVYT027_FEI_B2646_2612R025_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam