Sociální sítě

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/75362

Show simple item record


dc.contributor.advisor Abdulla, Hussam en
dc.contributor.author Zaorálek, Lukáš en
dc.date.accessioned 2009-09-01T20:19:29Z
dc.date.available 2009-09-01T20:19:29Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/75362
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je ukázat čtenáři problematiku sociálních síťových služeb. Nejdříve je čtenáři vysvětlena základní problematika sociálních sítí, teorie grafu a komplexních sítí. Později rozebírám dnešní sociální síťové služby a to především z pohledu jejich bezpečnosti a rizik a rovněž možnosti vývoje aplikací třetích stran (kde jsem se pro názornost problematiky zaměřil na platformu Facebook Platform). V kapitole o bezpečnosti rozebírám kromě technologických rizik i rizika psychologická, jakou je například novodobý trend kyberšikany a popisuji jejich možnou obranu. Rovněž je zde rozebrána problematika podvědomí sociálních sítí a rizika s tím spojená. V poslední části popisuji možné řešení nové sociální síťové služby, která si klade za cíl poučit se z chyb již stávajících implementací, převzít z nich existující přínosné vlastnosti a doplnit je o zcela nové koncepty. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis is to show readers the issue of social network services. First, the reader is explained by the fundamental issues of social networks, graph theory and complex networks. Later examine today's social networking service, and especially from the perspective of safety and risk as well as the possibility of development of third party applications (where I was to illustrate the issues focused on the platform of Facebook Platform). In the chapter on security in addition to examine the technological risks and psychological risks, such as the modern trend cyber-bullying and describes their possible defense. Also, there is the issue of reader awareness of social networks and the associated risks. In the last part describes possible solutions to new social networking service, which aims to learn from mistakes already existing implementations, take benefit of these existing properties and adding to it an entirely new concepts en
dc.format 38 l. : il. + 1 CD cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject sociální síťové služby cs
dc.subject masquerade cs
dc.subject denigration cs
dc.subject harassment cs
dc.subject flamin cs
dc.subject podvědomí sociálních síťových služeb cs
dc.subject bezškálové grafy cs
dc.subject small-world grafy cs
dc.subject náhodné grafy cs
dc.subject komplexní sítě cs
dc.subject teorie grafů cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject Masquerade en
dc.subject social networks en
dc.subject social network services en
dc.subject graph theory en
dc.subject complex networks en
dc.subject random graphs en
dc.subject small-world graphs en
dc.subject scale-free graph en
dc.subject subconsciousness social network services en
dc.subject Facebook en
dc.subject MySpace en
dc.subject LinkedIn en
dc.subject facebook platform en
dc.subject flamin en
dc.subject harassment en
dc.subject denigration en
dc.title Sociální sítě cs
dc.title.alternative Social Networks en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200905224 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Snášel, Václav en
dc.date.accepted 2009-06-10 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 456 - Katedra informatiky en
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis ZAO034_FEI_B2647_2612R025_2009 en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics