Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorAbdulla, Hussamen
dc.contributor.authorAl Dosari, Hamoud Mubarak Men
dc.date.accessioned2009-09-01T20:19:41Z
dc.date.available2009-09-01T20:19:41Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/75363
dc.description.abstractNa základě zadání bakalářské práce jsem navrhl a vybral vhodné části dle obsahu a struktury českého portálu FEI a z něho vytvořil samostatný webový portál FEI v arabštině. Stručně jsem popsal strukturu vytvořeného portálu a způsob jakým byl vytvořen. Popsal jsem zde odlišnosti stylu tvorby arabských stránek a problematiku převodu českých stránek na arabské. Tento portál slouží pro lepší informovanost celého arabského světa především o České republice a také o VŠB-TUO a její fakultě FEI. Arabský student tak může bez problémů kontaktovat naší školu a dostatečně se tak seznámit se strukturou a způsoby výuky, které by mohl v budoucnosti využít.cs
dc.description.abstractBased on the award of my work, I have designed and selected according to appropriate part of the content and structure of the Czech portal FEI and I have created a separate Web portal FEI in Arabic. Briefly, I described the structure of the portal created and how it was created. I have described here the distinctive features of the style pages and the creation of the Arab issues transfer to Arab Czech site. This site serves to better inform the whole Arab world in particular the Czech Republic and the VSB-TUO and FEI, its faculty. Arabic student can not fail to contact our school and is sufficiently familiar with the structure and ways of teaching, which could use in future.en
dc.format39 l. : il. + 1 CDcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectwebový portálcs
dc.subjectweb portalen
dc.titleVytvoření webového portálu FEI v arabštiněcs
dc.title.alternativeCreating the FEECS web portal in Arabicen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200904386cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeČernohorský, Jindřichen
dc.date.accepted2009-08-19en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisALD004_FEI_B2647_2612R025_2009
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam