Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBernat, Petren
dc.contributor.authorZapletal, Jiříen
dc.date.accessioned2009-09-01T20:38:38Z
dc.date.available2009-09-01T20:38:38Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/75478
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá využitím bezdrátové komunikace ve spotřební a domovní elektrotechnice, bezdrátovým přenosem informací z jednoho zařízení do druhého. V jednotlivých kapitolách jsou informace o druzích používaných bezdrátových cest, se zaměřením na přenos dat v elektromagnetické části spektra rádiových vln a infračerveného záření, tedy rádiové a infračervené komunikace. Práce se zabývá bezdrátovým dálkovým ovládáním pro audiovizuální systémy s přehledem výrobků, patřících to kategorie telemetrických a automatizačních systémů, využívající bezdrátové komunikace. Obsaženy jsou i základní informace s přehledem výrobců a dodavatelů bezdrátových systémů a dále vícekriteriální srovnání dodávaných komponent bezdrátových řídicích systémů.cs
dc.description.abstractThis bachelors thesis deals with the use of wireless communications in consumer and household electrical engineering and wireless transmission of information from one facility to another. In each chapter is an information about types of wireless paths, with a focus on data transfer in the electromagnetic spectrum of radio waves and infrared radiation, then radio and infrared communications. There is a description of wireless remote control for audio-visual systems with an overview of products belonging to category telemetry and automation systems, using wireless communications. Basic information with an overview of the manufacturers and suppliers of wireless systems are included as well. One part of this work is the comparison of multi-supplied components of wireless control systems.en
dc.format41, [1] l. : il. + 1 CDcs
dc.format.extent935508 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbezdrátová komunikacecs
dc.subjectbezdrátový přenoscs
dc.subjectinfračervené zářenícs
dc.subjectinfračervený přenoscs
dc.subjectrádiový přenoscs
dc.subjectultrazvukový přenoscs
dc.subjectšířka přenosového pásmacs
dc.subjectmodulacecs
dc.subjectmodulační rychlostcs
dc.subjectpřenosová rychlostcs
dc.subjectpřenosové protokolycs
dc.subjectrušenícs
dc.subjectkódovánícs
dc.subjectIr opakovačcs
dc.subjectIrDAcs
dc.subjectZigBeecs
dc.subjectwireless communicationen
dc.subjectwireless transmissionen
dc.subjectinfrared radianceen
dc.subjectinfrared transmissionen
dc.subjectradio transmissionen
dc.subjectultrasonic transmissionen
dc.subjectbandwidthen
dc.subjectmodulationen
dc.subjectmodulation speeden
dc.subjecttransmission speeden
dc.subjecttransmission protokolsen
dc.subjectinterferenceen
dc.subjectencryptionen
dc.subjectIr repeateren
dc.subjectIrDAen
dc.subjectZigBeeen
dc.titleBezdrátová komunikace ve spotřební a domovní elektrotechnice, průzkum trhucs
dc.title.alternativeNon-wire remote controlling in home and commerce electronics.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200904749cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeTesař, Zdeněken
dc.date.accepted2009-06-01en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department453 - Katedra elektrických strojů a přístrojůen
dc.thesis.degree-programElektrotechnika, sdělovací a výpočetní technikacs
dc.thesis.degree-branchKomerční elektrotechnikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisZAP154_FEI_B2645_2608R004_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam