Bezdrátová komunikace ve spotřební a domovní elektrotechnice, průzkum trhu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/75478

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bernat, Petr en
dc.contributor.author Zapletal, Jiří en
dc.date.accessioned 2009-09-01T20:38:38Z
dc.date.available 2009-09-01T20:38:38Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/75478
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá využitím bezdrátové komunikace ve spotřební a domovní elektrotechnice, bezdrátovým přenosem informací z jednoho zařízení do druhého. V jednotlivých kapitolách jsou informace o druzích používaných bezdrátových cest, se zaměřením na přenos dat v elektromagnetické části spektra rádiových vln a infračerveného záření, tedy rádiové a infračervené komunikace. Práce se zabývá bezdrátovým dálkovým ovládáním pro audiovizuální systémy s přehledem výrobků, patřících to kategorie telemetrických a automatizačních systémů, využívající bezdrátové komunikace. Obsaženy jsou i základní informace s přehledem výrobců a dodavatelů bezdrátových systémů a dále vícekriteriální srovnání dodávaných komponent bezdrátových řídicích systémů. cs
dc.description.abstract This bachelors thesis deals with the use of wireless communications in consumer and household electrical engineering and wireless transmission of information from one facility to another. In each chapter is an information about types of wireless paths, with a focus on data transfer in the electromagnetic spectrum of radio waves and infrared radiation, then radio and infrared communications. There is a description of wireless remote control for audio-visual systems with an overview of products belonging to category telemetry and automation systems, using wireless communications. Basic information with an overview of the manufacturers and suppliers of wireless systems are included as well. One part of this work is the comparison of multi-supplied components of wireless control systems. en
dc.format 41, [1] l. : il. + 1 CD cs
dc.format.extent 935508 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject bezdrátová komunikace cs
dc.subject bezdrátový přenos cs
dc.subject infračervené záření cs
dc.subject infračervený přenos cs
dc.subject rádiový přenos cs
dc.subject ultrazvukový přenos cs
dc.subject šířka přenosového pásma cs
dc.subject modulace cs
dc.subject modulační rychlost cs
dc.subject přenosová rychlost cs
dc.subject přenosové protokoly cs
dc.subject rušení cs
dc.subject kódování cs
dc.subject Ir opakovač cs
dc.subject IrDA cs
dc.subject ZigBee cs
dc.subject wireless communication en
dc.subject wireless transmission en
dc.subject infrared radiance en
dc.subject infrared transmission en
dc.subject radio transmission en
dc.subject ultrasonic transmission en
dc.subject bandwidth en
dc.subject modulation en
dc.subject modulation speed en
dc.subject transmission speed en
dc.subject transmission protokols en
dc.subject interference en
dc.subject encryption en
dc.subject Ir repeater en
dc.subject IrDA en
dc.subject ZigBee en
dc.title Bezdrátová komunikace ve spotřební a domovní elektrotechnice, průzkum trhu cs
dc.title.alternative Non-wire remote controlling in home and commerce electronics. en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200904749 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Tesař, Zdeněk en
dc.date.accepted 2009-06-01 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 453 - Katedra elektrických strojů a přístrojů en
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika cs
dc.thesis.degree-branch Komerční elektrotechnika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis ZAP154_FEI_B2645_2608R004_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ZAP154_FEI_B2645_2608R004_2009.pdf 913.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics