Bezdrátová komunikace v průmyslové elektrotechnice, průzkum trhu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/75479

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bernat, Petr en
dc.contributor.author Palán, Ondřej en
dc.date.accessioned 2009-09-01T20:38:59Z
dc.date.available 2009-09-01T20:38:59Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/75479
dc.description.abstract Bezdrátová komunikace nás v dnešní době zcela obklopuje. Setkáváme se s ní na každém kroku. Od dálkového ovladače televize přes laptop až po bezdrátová řešení ovládání jeřábu ve strojírenském průmyslu. Bezdrátová komunikace jako taková spočívá ve spojení dvou subjektů jiným způsobem, než mechanicky (kabelem) a můžeme ji jednoduše popsat jako vlnění určité frekvence. Tato bakalářská práce se zabývá bezdrátovou komunikací v průmyslové elektrotechnice. Je věnována přehledu systémů bezdrátového a dálkového ovládání v průmyslové oblasti. Popisuje definice technických rozdílů bezdrátových systémů pro spotřební a průmyslovou elektrotechniku. Cílem bude vybrat pro nás ten nejvhodnější produkt z nabídky rádiových dálkových ovládání jeřábu. cs
dc.description.abstract Wireless communication is all around us now. We met with it on every step. With TV remote control, laptop and wireless solutions for crane remote control in engineering industry. Wireless communication rests in connection of two subjects by other way, than mechanically (by cable) and we can simply describe it as a wave specific frequency. This bachelor work is including wireless communication in industrial enterprise. It is inscribing to view of wireless systems and remote controlling in industrial sphere. Description of definition of technical differences wireless systems for consumer’s and industrial electrotechnics is bringing out too. The main target for us will be to pick the optimal product, from the crane remote control offer. en
dc.format 28, [6] l. : il. + 14 příl. cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject průmyslová elektrotechnika cs
dc.subject rádio cs
dc.subject přenos dat cs
dc.subject průzkum trhu cs
dc.subject industrial electrotechnics en
dc.subject market research en
dc.subject radio en
dc.subject file transfer en
dc.title Bezdrátová komunikace v průmyslové elektrotechnice, průzkum trhu cs
dc.title.alternative Non-wire remote controlling in industial enterprise en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200904727 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Sládeček, Václav en
dc.date.accepted 2009-06-02 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 453 - Katedra elektrických strojů a přístrojů en
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika cs
dc.thesis.degree-branch Komerční elektrotechnika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis PAL300_FEI_B2645_2608R004_2009 en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics