Absolvování individuální odborné praxe

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/75524

Show simple item record


dc.contributor.advisor Sojka, Eduard en
dc.contributor.author Stryja, Daniel en
dc.date.accessioned 2009-09-01T21:09:56Z
dc.date.available 2009-09-01T21:09:56Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/75524
dc.description.abstract Cílem této práce je podat co nejpřesnější a nejkomplexnější zprávu a také celkové hodnocení odborné praxe. Odbornou praxi jsem absolvoval v době od 30. 11. 2008 do 7. 5. 2009 ve prospěch firmy ELEKTRO-FA. PAVELEK s.r.o. a katedry telekomunikační techniky, fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB – Technické univerzity Ostrava. Mým hlavním úkolem, spolu s ostatními kolegy v rámci podstoupené odborné praxe, bylo vyhotovení dokumentace k Domácímu komunikačnímu systému DKS 2. Každému absolventu této praxe byla přidělena část DKS 2, za kterou byl zodpovědný. Já jsem měl na starost analogový elektrický vratný EV A3, jenž je hlavní částí celého systému. Tato odborná praxe rovněž obsahovala praktickou část zahrnující instalaci tohoto systému přímo v reálném provozu. Díky tomu jsme získali praktické zkušenosti a konkrétní představy o tomto systému. Tyto zkušenosti jsem pak měl možnost využít přímo při tvorbě dokumentace. Úkol mě svěřený se podařilo úspěšně splnit. cs
dc.description.abstract The purpose of my thesis is to make very precise and complex report as well as the general assessment of my professional practice. My professional practice was undertaken during the time of 30th November 2008 to 7th May 2009 in favour of company ELEKTRO-FA. PAVELEK s.r.o. and department of Telecommunications, Faculty of electrical engineering and computer science, VŠB – Technical university of Ostrava. Together with my colleagues my main task was to create the technical documetation for Home communication system DKS 2. Every participant of the professional practice was responsible for particular part of Home communication system DKS 2. I dealt with the part concerning Electronic doorkeeper EV A3, which is the master part of the whole system. This professional practice included also the practical part that was installing of this system in real conditions. Thanks to this fact we obtained practical experiences and concrete conception of the system. Then I was able to use these experiences to create the technical documentation of the Home communication system. Project entrusted to me was successfully realized. en
dc.format 14 l. : il. + 1 CD cs
dc.format.extent 223413 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject domácí komunikační systém cs
dc.subject elektrický vrátný cs
dc.subject mikrotelefon cs
dc.subject home communication system en
dc.subject electronic doorkeeper en
dc.subject microtelephone en
dc.title Absolvování individuální odborné praxe cs
dc.title.alternative Individual Professional Practise in the Company en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200904624 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.date.accepted 2009-06-10 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 456 - Katedra informatiky en
dc.contributor.consultant Pavelek, Stanislav en
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Mobilní technologie cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis STR618_FEI_B2647_2612R059_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
STR618_FEI_B2647_2612R059_2009.pdf 218.1Kb PDF View/Open
STR618_FEI_B2647_2612R059_2009_zadani.pdf 4.833Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics