Analýza lineárních diferenciálních rovnic s náhodnými vstupy.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/75548

Show simple item record


dc.contributor.advisor Krajc, Bohumil en
dc.contributor.author Drozdová, Michala en
dc.date.accessioned 2009-09-01T21:14:09Z
dc.date.available 2009-09-01T21:14:09Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/75548
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou lineárních diferenciálních rovnic s náhodnými vstupy. S touto základní myšlenkou je dále spjato zkoumání stochastických procesů a jejich číselných charakteristik. Již zmíněná problematika je prakticky demonstrována v aplikaci, jenž je zaměřena na sériový RLC obvod, kde je možné si díky uživatelskému rozhraní vlastní volbou parametrů vše vyzkoušet, a prohlédnout si vypočtené charakteristiky. V práci je obsažena potřebná teorie vztahující se k obecnému základu teorie pravděpodobnosti, teorii stochastických procesů a lineárních diferenciálních rovnic. Součástí práce je i názorný příklad, na němž jsou veškeré postupy ukázány. cs
dc.description.abstract This Bachelor thesis is about analysis of linear differential equations with random inputs. With this fundamental idea is closely connected investigation of stochastic processes and their numeric characteristics. Already mentioned problems are practically demonstrated in application which is focused on serial RLC circuit. Application has user interface that enables user to change parameters and see the results. In the thesis there are all needed mathematical definitions and theorems for the probability theory, theory of stochastic processes and linear differential equations. Inside the thesis there is also example on which all procedures are shown. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2576748 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject náhodná veličina cs
dc.subject střední hodnota cs
dc.subject rozptyl cs
dc.subject kovariance cs
dc.subject autokorelační funkce cs
dc.subject pravděpodobnostní prostor cs
dc.subject stochastický proces cs
dc.subject lineární diferenciální rovnice cs
dc.subject random variable en
dc.subject mean en
dc.subject variance en
dc.subject covariance en
dc.subject autocorrelation en
dc.subject probability space en
dc.subject stochastic process en
dc.subject linear differential equations en
dc.title Analýza lineárních diferenciálních rovnic s náhodnými vstupy. cs
dc.title.alternative Analysis of linear differential equations with random inputs. en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200901693 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Praks, Pavel en
dc.date.accepted 2009-06-02 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 457 - Katedra aplikované matematiky en
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Výpočetní matematika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis DRO120_FEI_B2647_1103R031_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
DRO120_FEI_B2647_1103R031_2009.pdf 2.457Mb PDF View/Open
DRO120_FEI_B2647_1103R031_2009_zadani.jpg 813.1Kb JPEG image Thumbnail
DRO120_FEI_B2647_1103R031_2009_priloha.zip 10.08Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics