Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKrajc, Bohumilen
dc.contributor.authorDrozdová, Michalaen
dc.date.accessioned2009-09-01T21:14:09Z
dc.date.available2009-09-01T21:14:09Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/75548
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou lineárních diferenciálních rovnic s náhodnými vstupy. S touto základní myšlenkou je dále spjato zkoumání stochastických procesů a jejich číselných charakteristik. Již zmíněná problematika je prakticky demonstrována v aplikaci, jenž je zaměřena na sériový RLC obvod, kde je možné si díky uživatelskému rozhraní vlastní volbou parametrů vše vyzkoušet, a prohlédnout si vypočtené charakteristiky. V práci je obsažena potřebná teorie vztahující se k obecnému základu teorie pravděpodobnosti, teorii stochastických procesů a lineárních diferenciálních rovnic. Součástí práce je i názorný příklad, na němž jsou veškeré postupy ukázány.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis is about analysis of linear differential equations with random inputs. With this fundamental idea is closely connected investigation of stochastic processes and their numeric characteristics. Already mentioned problems are practically demonstrated in application which is focused on serial RLC circuit. Application has user interface that enables user to change parameters and see the results. In the thesis there are all needed mathematical definitions and theorems for the probability theory, theory of stochastic processes and linear differential equations. Inside the thesis there is also example on which all procedures are shown.en
dc.formatNeuvedenocs
dc.format.extent2576748 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnáhodná veličinacs
dc.subjectstřední hodnotacs
dc.subjectrozptylcs
dc.subjectkovariancecs
dc.subjectautokorelační funkcecs
dc.subjectpravděpodobnostní prostorcs
dc.subjectstochastický procescs
dc.subjectlineární diferenciální rovnicecs
dc.subjectrandom variableen
dc.subjectmeanen
dc.subjectvarianceen
dc.subjectcovarianceen
dc.subjectautocorrelationen
dc.subjectprobability spaceen
dc.subjectstochastic processen
dc.subjectlinear differential equationsen
dc.titleAnalýza lineárních diferenciálních rovnic s náhodnými vstupy.cs
dc.title.alternativeAnalysis of linear differential equations with random inputs.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200901693cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereePraks, Pavelen
dc.date.accepted2009-06-02en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department457 - Katedra aplikované matematikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisDRO120_FEI_B2647_1103R031_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam