Analýza konkurenceschopnosti firmy Frital s.r.o. na trhu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/75854

Show simple item record


dc.contributor.advisor Matušková, Simona en
dc.contributor.author Zelenka Simovová, Andrea en
dc.date.accessioned 2009-09-02T07:23:15Z
dc.date.available 2009-09-02T07:23:15Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/75854
dc.description.abstract V předložené práci je provedena analýza konkurenceschopnosti firmy Frital s.r.o. na trhu v České republice z hlediska vnějších faktorů působících na její činnost. V první části je uvedena charakteristika firmy Frital s.r.o., její možnosti uplatnit se a obstát na trhu vedle konkurenčních společností a firem. V další části je zpracována analýza 5 konkurenčních sil dle Potera a následuje objasnění konkurenčních výhod firmy Frital s.r.o. V další části jsou analyzovány vnější faktory, které působí na firmu Frital s.r.o. a ovlivňují tak její činnost z hlediska ekonomického, demografického, politického atd. V závěrečné části jsou zařazeny návody a doporučení možných budoucích kroků, které by pomohly vyvarovat se možných chyb a zvýšit tak konkurenceschopnost firmy Frital s.r.o. na trhu. cs
dc.description.abstract The submitted work analyzes the competitiveness of Frital s.r.o. (a limited liability company) on the market of the Czech Republic in terms of the external factors affecting the company´s activities. Section one provides the characterization of Frital s.r.o., its opportunities to assert itself and do well on the market along with competitive companies and firms. Section two processes an analysis of Porter´s 5 Competitive Forces and the explanation of the competitive advantages of Frital s.r.o. follows. The next section analyzes the external factors affecting Frital s.r.o. and having an impact on the company´s activities from economic, demographic, political and other aspects. The final section contains instructions and recommendations for possible future steps that may be helpful in avoiding possible errors and might thereby increase the competitiveness of Frital s.r.o. on the market. en
dc.format 28 l. + 1 CD cs
dc.format.extent 629647 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject analýza cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject trh cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject vnější faktory cs
dc.subject analysis en
dc.subject competitiveness en
dc.subject market en
dc.subject quality en
dc.subject external factors en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti firmy Frital s.r.o. na trhu cs
dc.title.alternative The Analysis of Competitive Possibilities in the Frital Company en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200904335 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Polák, Pavel en
dc.date.accepted 2009-06-08 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a řízení v oblasti surovin cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis SIM421_HGF_B2102_2102R001_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SIM421_HGF_B2102_2102R001_2009.pdf 614.8Kb PDF View/Open
SIM421_HGF_B2102_2102R001_2009_zadani.pdf 5.656Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics