Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMatušková, Simonaen
dc.contributor.authorZelenka Simovová, Andreaen
dc.date.accessioned2009-09-02T07:23:15Z
dc.date.available2009-09-02T07:23:15Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/75854
dc.descriptionImport 02/09/2009
dc.description.abstractV předložené práci je provedena analýza konkurenceschopnosti firmy Frital s.r.o. na trhu v České republice z hlediska vnějších faktorů působících na její činnost. V první části je uvedena charakteristika firmy Frital s.r.o., její možnosti uplatnit se a obstát na trhu vedle konkurenčních společností a firem. V další části je zpracována analýza 5 konkurenčních sil dle Potera a následuje objasnění konkurenčních výhod firmy Frital s.r.o. V další části jsou analyzovány vnější faktory, které působí na firmu Frital s.r.o. a ovlivňují tak její činnost z hlediska ekonomického, demografického, politického atd. V závěrečné části jsou zařazeny návody a doporučení možných budoucích kroků, které by pomohly vyvarovat se možných chyb a zvýšit tak konkurenceschopnost firmy Frital s.r.o. na trhu.cs
dc.description.abstractThe submitted work analyzes the competitiveness of Frital s.r.o. (a limited liability company) on the market of the Czech Republic in terms of the external factors affecting the company´s activities. Section one provides the characterization of Frital s.r.o., its opportunities to assert itself and do well on the market along with competitive companies and firms. Section two processes an analysis of Porter´s 5 Competitive Forces and the explanation of the competitive advantages of Frital s.r.o. follows. The next section analyzes the external factors affecting Frital s.r.o. and having an impact on the company´s activities from economic, demographic, political and other aspects. The final section contains instructions and recommendations for possible future steps that may be helpful in avoiding possible errors and might thereby increase the competitiveness of Frital s.r.o. on the market.en
dc.format28 l. + 1 CDcs
dc.format.extent629647 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectkonkurenceschopnostcs
dc.subjecttrhcs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectvnější faktorycs
dc.subjectanalysisen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectmarketen
dc.subjectqualityen
dc.subjectexternal factorsen
dc.titleAnalýza konkurenceschopnosti firmy Frital s.r.o. na trhucs
dc.title.alternativeThe Analysis of Competitive Possibilities in the Frital Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200904335cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereePolák, Pavelen
dc.date.accepted2009-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSIM421_HGF_B2102_2102R001_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam