Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMerenda, Miroslaven
dc.contributor.authorBabka, Janen
dc.date.accessioned2009-11-18T20:59:19Z
dc.date.available2009-11-18T20:59:19Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/76497
dc.descriptionImport 18/11/2009
dc.description.abstractTato diplomová práce, na téma Analýza pozice automobilové firmy, je primárně zaměřena na výzkum pozice dané společnosti v myslích lidí. Tato pozice se porovnává s pozicí objektivní a na základě tohoto srovnání se vymezuje prostor k upevnění, či zlepšení této pozice z hlediska vnímání lidí. Analýza skutečné pozice probíhá z několika nadefinovaných objektivně zjistitelných hledisek a mínění lidí se zjišťuje pomocí dotazníkového šetření. Výsledkem je ucelená studie, která nastiňuje situaci ve společnosti samotné, na relevantní části automobilového trhu a dále obsahuje množství analýz a jejich přímých srovnání s výsledky dílčích výzkumů. Z této konfrontace vycházejí návrhy a doporučení příslušnému oddělení organizace.cs
dc.description.abstractThis thesis, based on a possition of a car company analysis, is primarily focused on a survey of the company possition in people`s minds. This possition is compared to an objective possition and as a result of this comparison an area of consolidation or improvement of this possition from the people`s point of view is defined. The analysis of a real possition proceeds from some defined and objectively detectable perspectives, and the people`s point of view is searched from a questionnaire. The result is a self-contained study which shows the situation of the organization itself, the relevant parts of the car market and then it contains lots of analysis and their straight comparison with the results of the partial surveys. From this confrontation some suggestions and recommendations to a responsible department of the organization are set.en
dc.format84 [11] l. : il. + 1 CDcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAnalýzacs
dc.subjectautocs
dc.subjectFiatcs
dc.subjecttrhcs
dc.subjectpozicecs
dc.subjectFiaten
dc.subjectcaren
dc.subjectAnalysisen
dc.subjectpositionen
dc.subjectmarketen
dc.titleAnalýza pozice automobilové firmycs
dc.title.alternativeMarket Position Analysis of Car Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200903590cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeKnopp, Jiříen
dc.date.accepted2009-08-31en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department116 - Katedra marketingu a obchoduen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchMarketing a obchodcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisBAB102_EKF_N6208_6208T062_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam