Analýza pozice automobilové firmy

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/76497

Show simple item record


dc.contributor.advisor Merenda, Miroslav en
dc.contributor.author Babka, Jan en
dc.date.accessioned 2009-11-18T20:59:19Z
dc.date.available 2009-11-18T20:59:19Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/76497
dc.description.abstract Tato diplomová práce, na téma Analýza pozice automobilové firmy, je primárně zaměřena na výzkum pozice dané společnosti v myslích lidí. Tato pozice se porovnává s pozicí objektivní a na základě tohoto srovnání se vymezuje prostor k upevnění, či zlepšení této pozice z hlediska vnímání lidí. Analýza skutečné pozice probíhá z několika nadefinovaných objektivně zjistitelných hledisek a mínění lidí se zjišťuje pomocí dotazníkového šetření. Výsledkem je ucelená studie, která nastiňuje situaci ve společnosti samotné, na relevantní části automobilového trhu a dále obsahuje množství analýz a jejich přímých srovnání s výsledky dílčích výzkumů. Z této konfrontace vycházejí návrhy a doporučení příslušnému oddělení organizace. cs
dc.description.abstract This thesis, based on a possition of a car company analysis, is primarily focused on a survey of the company possition in people`s minds. This possition is compared to an objective possition and as a result of this comparison an area of consolidation or improvement of this possition from the people`s point of view is defined. The analysis of a real possition proceeds from some defined and objectively detectable perspectives, and the people`s point of view is searched from a questionnaire. The result is a self-contained study which shows the situation of the organization itself, the relevant parts of the car market and then it contains lots of analysis and their straight comparison with the results of the partial surveys. From this confrontation some suggestions and recommendations to a responsible department of the organization are set. en
dc.format 84 [11] l. : il. + 1 CD cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Fiat cs
dc.subject pozice cs
dc.subject Analýza cs
dc.subject auto cs
dc.subject trh cs
dc.subject market en
dc.subject Analysis en
dc.subject car en
dc.subject Fiat en
dc.subject position en
dc.title Analýza pozice automobilové firmy cs
dc.title.alternative Market Position Analysis of Car Company en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200903590 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Knopp, Jiří en
dc.date.accepted 2009-08-31 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 116 - Katedra marketingu a obchodu en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Marketing a obchod cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis BAB102_EKF_N6208_6208T062_2009 en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics