Magnetické vlastnosti moderních et. plechů pro jádra transformátorů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/78376

Show simple item record


dc.contributor.advisor Marek, Martin en
dc.contributor.author Lúčan, Milan en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:13:21Z
dc.date.available 2010-09-29T13:13:21Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/78376
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Tato práce se zabývá magnetickými vlastnostmi moderních elektrotechnických plechů pro jádra transformátorů. Budou zde měřena a srovnávána zapůjčená jádra transformátorů, a proto je nutné se seznámit s podrobnostmi magnetismu, magnetických vlastností látek, a magnetických měření. Práce bude rozdělena do tří základních částí. V první části je teoretický rozbor, který obsahuje seznámení s používanými magnetickými veličinami a jejich převody. Dále jsou zde popsány magnetické vlastnosti materiálů. V další části se nachází popis základních a specifických vlastností plechů pro elektrotechniku včetně relativně podrobného postupu výroby. Následuje rozbor metod pro měření magnetických vlastností. V druhé části se nachází popis přípravy zapůjčených vzorků jader transformátorů pro měření jejich vlastností. Ve třetí kapitole je provedeno měření a grafická analýza typových vzorků jader transformátorů. V poslední části je zhodnocení výsledků a závěr. cs
dc.description.abstract This work describes magnetic properties of modern electrical sheets for transformers cores. There will be measured and compared lent core transformers, and therefore it is necessary to know the details of magnetism, magnetic properties, and magnetic measurements. Work will be divided into three main parts. The first part is a theoretical analysis that includes familiarization with the applied magnetic quantities and transfers. It further describes the magnetic properties of materials. The next part is a description of the basic and specific properties of electrical sheets, including a relatively detailed manufacturing process. Next is an analysis of methods for measuring the magnetic properties. The second part is a description of sample preparation lent core transformers to measure their performance. The third chapter is the measurements and graphical analysis of core samples of type transformers. The last part is an evaluation of the results and conclusions. en
dc.format 54 l. : il. cs
dc.format.extent 1746663 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject magnetický tvrdý materiál cs
dc.subject magnetické pole cs
dc.subject indukce cs
dc.subject metody měření cs
dc.subject rekrystalizace cs
dc.subject remagraph cs
dc.subject unicore cs
dc.subject toroid cs
dc.subject magnetování cs
dc.subject charakteristika cs
dc.subject remacomp cs
dc.subject orientovaný trafopás cs
dc.subject plech pro elektrotechniku cs
dc.subject permeabilita cs
dc.subject koercitivita cs
dc.subject remanence cs
dc.subject intenzita cs
dc.subject magnetické látky cs
dc.subject jádro cs
dc.subject transformátor cs
dc.subject materiál cs
dc.subject magnetické vlastnosti cs
dc.subject diamagnetismus cs
dc.subject paramagnetismus cs
dc.subject feromagnetismus cs
dc.subject magneticky měkký materiál cs
dc.subject koercitivita en
dc.subject core en
dc.subject transformer en
dc.subject material en
dc.subject magnetic properties en
dc.subject diamagnetism en
dc.subject paramagnetism en
dc.subject ferromagnetism en
dc.subject magnetically soft materials en
dc.subject hard magnetic materials en
dc.subject magnetic field en
dc.subject magnetic substance en
dc.subject a characteristic magnetization en
dc.subject toroid en
dc.subject Unicore en
dc.subject remagraph en
dc.subject remacomp en
dc.subject measurement techniques en
dc.subject induction en
dc.subject intensity en
dc.subject remanence en
dc.subject permeability en
dc.subject the electrical sheet en
dc.subject recrystallization en
dc.title Magnetické vlastnosti moderních et. plechů pro jádra transformátorů cs
dc.title.alternative Magnetic properties of modern et. sheets for the transformer core en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201001968 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Helštýn, David en
dc.date.accepted 2010-06-04 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 451 - Katedra elektroenergetiky en
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Elektroenergetika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis LUC013_FEI_N2649_3907T001_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
LUC013_FEI_N2649_3907T001_2010.pdf 1.665Mb PDF View/Open
LUC013_FEI_N2649_3907T001_2010_zadani.PDF 53.00Kb PDF View/Open
LUC013_FEI_N2649_3907T001_2010_priloha.pdf 2.524Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics