Elektronický předřadník s PFC

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/78378

Show simple item record


dc.contributor.advisor Pavelek, Tomáš en
dc.contributor.author Kalvar, Václav en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:13:28Z
dc.date.available 2010-09-29T13:13:28Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/78378
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Úvodem této diplomové práce se seznámíme s obecnou funkcí elektronických předřadníků pro zářivková zařízení. Uděláme si rozbor těchto obvodů. Ukážeme si z jakých konstrukčních bloků se skládají a rovněž si předvedeme pro jaká zářivková zařízení je možno elektronické předřadníky použít. V následující části práce se budeme zabývat návrhem reálného obvodu elektronického předřadníku pro lineární zářivku řady T5. Krok po kroku se přes teoretické základy o použitém řídícím integrovaném obvodu, přes návrh celkového schématu, popis daného zapojení a návrh desky plošného spoje, dostaneme k samotné realizaci reálné desky plošného spoje. Konečnou fází celého projektu bude sestavení celkového reálného elektronického předřadníku. Součástí této diplomové práce je kontrolní měření na zkonstruovaném zařízení a uvedení výsledků celé diplomové práce. cs
dc.description.abstract Outset of this thesis is to introduce the general features of electronic ballasts for fluorescent lighting installations. We’ll have analysis of these circuits. We will find out, what construction blocks are composed and also we will show for what kind of fluorescent lighting installations can be used. In the next part of thesis we will discuss a concept of electronic ballast for linear fluorescent lamp, T5 series. Step by step, through theoretical principles of used integrated circuit, despite the overall conception scheme, description of the circuitry and design of PCB, we get to the actual realization of the real PCB. Final phase of the project will build of the real electronic ballast. Part of this thesis is control measurement of the realized equipment and introduces the results of the whole work. en
dc.format 59, [3] l. : il. + 6 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 2337881 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject elektronický předřadník cs
dc.subject IR2167 cs
dc.subject PFC cs
dc.subject lineární zářivka cs
dc.subject electronic ballast en
dc.subject IR2167 en
dc.subject PFC en
dc.subject linear fluorescent en
dc.title Elektronický předřadník s PFC cs
dc.title.alternative Ballast Control with PFC en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201000642 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Bernat, Petr en
dc.date.accepted 2010-05-31 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 448 - Katedra elektroniky en
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Elektronika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis KAL247_FEI_N2649_2612T015_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KAL247_FEI_N2649_2612T015_2010.pdf 2.229Mb PDF View/Open
KAL247_FEI_N2649_2612T015_2010_zadani.pdf 303.7Kb PDF View/Open
KAL247_FEI_N2649_2612T015_2010_priloha.pdf 311.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics