Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPavelek, Tomášen
dc.contributor.authorKalvar, Václaven
dc.date.accessioned2010-09-29T13:13:28Z
dc.date.available2010-09-29T13:13:28Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78378
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractÚvodem této diplomové práce se seznámíme s obecnou funkcí elektronických předřadníků pro zářivková zařízení. Uděláme si rozbor těchto obvodů. Ukážeme si z jakých konstrukčních bloků se skládají a rovněž si předvedeme pro jaká zářivková zařízení je možno elektronické předřadníky použít. V následující části práce se budeme zabývat návrhem reálného obvodu elektronického předřadníku pro lineární zářivku řady T5. Krok po kroku se přes teoretické základy o použitém řídícím integrovaném obvodu, přes návrh celkového schématu, popis daného zapojení a návrh desky plošného spoje, dostaneme k samotné realizaci reálné desky plošného spoje. Konečnou fází celého projektu bude sestavení celkového reálného elektronického předřadníku. Součástí této diplomové práce je kontrolní měření na zkonstruovaném zařízení a uvedení výsledků celé diplomové práce.cs
dc.description.abstractOutset of this thesis is to introduce the general features of electronic ballasts for fluorescent lighting installations. We’ll have analysis of these circuits. We will find out, what construction blocks are composed and also we will show for what kind of fluorescent lighting installations can be used. In the next part of thesis we will discuss a concept of electronic ballast for linear fluorescent lamp, T5 series. Step by step, through theoretical principles of used integrated circuit, despite the overall conception scheme, description of the circuitry and design of PCB, we get to the actual realization of the real PCB. Final phase of the project will build of the real electronic ballast. Part of this thesis is control measurement of the realized equipment and introduces the results of the whole work.en
dc.format59, [3] l. : il. + 6 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2337881 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectelektronický předřadníkcs
dc.subjectIR2167cs
dc.subjectPFCcs
dc.subjectlineární zářivkacs
dc.subjectelectronic ballasten
dc.subjectIR2167en
dc.subjectPFCen
dc.subjectlinear fluorescenten
dc.titleElektronický předřadník s PFCcs
dc.title.alternativeBallast Control with PFCen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201000642cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBernat, Petren
dc.date.accepted2010-05-31en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department448 - Katedra elektronikyen
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektronikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisKAL247_FEI_N2649_2612T015_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam