Dynamic Server Map System

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/78379

Show simple item record


dc.contributor.advisor Stromský, Josef en
dc.contributor.author Mráz, Martin en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:13:32Z
dc.date.available 2010-09-29T13:13:32Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/78379
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract The aim of the work is design and execution of dynamic map server system management in the ASP.NET (C\#) technology using the MS SQL Server as a data store. At the beginning of the work it is necessary to provide current situation analysis of the state of technologies and standards used in the GIS sphere and spatial data publishing. Comparison and choice of appropriate enterprise technology is one of the basic steps for the further developing phases. The most important parts and the main logic of the system are represented by UML diagrams. After the whole implementation part is done, the stability verification and testing of created prototype application should follow as the last portion of the software cycle before its deployment. en
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je návrh a realizace manažmentu dynamického mapového servra v technologii ASP.NET (C\#) s použitím datového úložiště MS SQL Server. Na samotném začátku je nevyhnutné vykonat analýzu současného stavu technologií a standardů používaných v GIS sféře a publikování prostorových dat. Porovnání a výběr vhodné enterprise technologie je jeden ze základních kroků pro další fáze vývoje. Nejdůležitější části a logika systému jsou representována diagramy UML. Po samotné implementaci by měla následovat poslední část cyklu a to testování, ověření stability a nasazení prototypové aplikace. cs
dc.format 64 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 3184083 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject dynamic map server system en
dc.subject ASP.NET en
dc.subject GIS en
dc.subject spatial data en
dc.subject UML en
dc.subject dynamický mapový systém cs
dc.subject ASP.NET cs
dc.subject GIS cs
dc.subject prostorová data cs
dc.subject UML cs
dc.title Dynamic Server Map System en
dc.title.alternative Dynamický serverový mapový systém cs
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201002396 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Gaura, Jan en
dc.date.accepted 2010-06-07 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 456 - Katedra informatiky en
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis MRA110_FEI_N2647_2612T025_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MRA110_FEI_N2647_2612T025_2010.pdf 3.036Mb PDF View/Open
MRA110_FEI_N2647_2612T025_2010_zadani.pdf 331.9Kb PDF View/Open
MRA110_FEI_N2647_2612T025_2010_priloha.zip 3.971Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics