Sociální sítě a Silverlight Map Control

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/78380

Show simple item record


dc.contributor.advisor Martinovič, Jan en
dc.contributor.author Valíčková, Andrea en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:13:35Z
dc.date.available 2010-09-29T13:13:35Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/78380
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je jednak prostudovat sociální sítě a její aspekty vzniku, ale dále také navrhnout inteligentní mapový podklad s možností přidávání informací ke konkrétnímu místu na mapě. V oblasti sociálních sítích se zaměřím na jejich úspěšnost a neúspěšnost a také na důvody, proč se uživatelé vracejí na úspěšné sociální sítě. Dále se podívám na současný stav propojení sociálních sítí a řešení krizových situací. V rámci implementační části budu pracovat s komponentou Bing Maps Silverlight Map Control, nad kterou budu vytvářet rozhranní pro zadávání informací do mapy pomocí technologie Silverlight. Tato aplikace by měla v budoucnu sloužit jako základ pro tvorbu sociální sítě zaměřenou na oblast krizového řízení. Aplikační logika bude programována v jazyku C# a propojení s databází bude provedeno pomocí technologie LINQ to SQL a WCF služby. cs
dc.description.abstract The aim of this work is study in detail the social network and aspects of its creation. Further design and realize intelligent map application with the possibility of addition of information to specific location on the map. In social network I'll focus to their successes and failures and the reasons why users return to a successful social network. Furthermore, I will look at the current state of linking social networks and crisis management. In the implementation part I'll work with the Bing Maps Silverlight Map Control, above which will be created interface to entering information into the map using Silverlight technology. This application should in future serve as a basis for social network aimed at crisis management. The application logic is programmed in C# and database connection will be done through technology LINQ to SQL and WCF services. en
dc.format 70 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 2732652 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Silverlight cs
dc.subject LINQ cs
dc.subject WCF cs
dc.subject .NET Framework cs
dc.subject XAML cs
dc.subject WCF cs
dc.subject C# cs
dc.subject Facebook cs
dc.subject Twitter cs
dc.subject Silverlight en
dc.subject LINQ en
dc.subject WCF en
dc.subject .NET Framework en
dc.subject XAML en
dc.subject WCF en
dc.subject C# en
dc.subject Facebook en
dc.subject Twitter en
dc.title Sociální sítě a Silverlight Map Control cs
dc.title.alternative Social Network and Silverlight Map Control en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201001845 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kocyan, Tomáš en
dc.date.accepted 2010-08-19 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 456 - Katedra informatiky en
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis VAL412_FEI_N2647_2612T025_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
VAL412_FEI_N2647_2612T025_2010.pdf 2.606Mb PDF View/Open
VAL412_FEI_N2647_2612T025_2010_zadani.pdf 399.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics