Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMartinovič, Janen
dc.contributor.authorValíčková, Andreaen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:13:35Z
dc.date.available2010-09-29T13:13:35Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78380
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je jednak prostudovat sociální sítě a její aspekty vzniku, ale dále také navrhnout inteligentní mapový podklad s možností přidávání informací ke konkrétnímu místu na mapě. V oblasti sociálních sítích se zaměřím na jejich úspěšnost a neúspěšnost a také na důvody, proč se uživatelé vracejí na úspěšné sociální sítě. Dále se podívám na současný stav propojení sociálních sítí a řešení krizových situací. V rámci implementační části budu pracovat s komponentou Bing Maps Silverlight Map Control, nad kterou budu vytvářet rozhranní pro zadávání informací do mapy pomocí technologie Silverlight. Tato aplikace by měla v budoucnu sloužit jako základ pro tvorbu sociální sítě zaměřenou na oblast krizového řízení. Aplikační logika bude programována v jazyku C# a propojení s databází bude provedeno pomocí technologie LINQ to SQL a WCF služby.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is study in detail the social network and aspects of its creation. Further design and realize intelligent map application with the possibility of addition of information to specific location on the map. In social network I'll focus to their successes and failures and the reasons why users return to a successful social network. Furthermore, I will look at the current state of linking social networks and crisis management. In the implementation part I'll work with the Bing Maps Silverlight Map Control, above which will be created interface to entering information into the map using Silverlight technology. This application should in future serve as a basis for social network aimed at crisis management. The application logic is programmed in C# and database connection will be done through technology LINQ to SQL and WCF services.en
dc.format70 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2732652 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSilverlightcs
dc.subjectLINQcs
dc.subjectWCFcs
dc.subject.NET Frameworkcs
dc.subjectXAMLcs
dc.subjectWCFcs
dc.subjectC#cs
dc.subjectFacebookcs
dc.subjectTwittercs
dc.subjectSilverlighten
dc.subjectLINQen
dc.subjectWCFen
dc.subject.NET Frameworken
dc.subjectXAMLen
dc.subjectWCFen
dc.subjectC#en
dc.subjectFacebooken
dc.subjectTwitteren
dc.titleSociální sítě a Silverlight Map Controlcs
dc.title.alternativeSocial Network and Silverlight Map Controlen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001845cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKocyan, Tomášen
dc.date.accepted2010-08-19en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisVAL412_FEI_N2647_2612T025_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam