Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSojka, Eduarden
dc.contributor.authorMozdřeň, Karelen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:14:04Z
dc.date.available2010-09-29T13:14:04Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78389
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o metodě detekce mokré vozovky na základě analýzy obrazů získaných z kamery zabudované v automobilu. V úvodu seznamuje čtenáře s problematikou detekce mokré vozovky, aktuálním stavem této problematiky a nastiňuje navrženou metodu detekce. V další části vysvětluje jednotlivé kroky detekce a pro pohodlí čtenáře i teoretický základ k pochopení netriviálních částí algoritmu. V posledních kapitolách jsou uvedeny výsledky experimentů a shrnutí všech poznatků získaných v průběhu práce.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis introduces a method for wet road detection that is based on analyzing the images taken by a car inbuilt camera. At the beginning, it provides the reader with basic understanding the wet road detection problems, state of the art, and it also proposes the basic principles of the designed detection method. Further, it gives the reader the full step-by-step understanding of the method. For convenience of the reader, also the sub-chapters are included that make understanding the non-trivial theoretical parts easier. In the last chapter, the experimental results are presented.en
dc.format49 l. : il. + 1 DVD-Rcs
dc.format.extent7960142 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectanalýza obrazucs
dc.subjectmokrá vozovkacs
dc.subjectkameracs
dc.subjectautomobilcs
dc.subjectOpenCVcs
dc.subjectC++cs
dc.subjectComputer Visionen
dc.subjectImage Analysisen
dc.subjectWet Roaden
dc.subjectCameraen
dc.subjectCaren
dc.subjectOpenCVen
dc.subjectC++en
dc.titleDetekce mokré vozovky z jedoucího vozidla na základě obrazové analýzycs
dc.title.alternativeWet Road Detection from a Moving Vehicle Using Image Analysisen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201002395cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeFabián, Tomášen
dc.date.accepted2010-06-07en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisMOZ017_FEI_N2647_2612T025_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam