Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorZdrálek, Jaroslaven
dc.contributor.authorBocheza, Jiříen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:14:17Z
dc.date.available2010-09-29T13:14:17Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78393
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá oživením a otestováním VGA adaptéru na vývojovém modulu SPARTAN-3E. Návrh a realizace byly tvořeny pro rozlišení VGA adaptéru 640x480 pixelů. Navržený číslicový systém testuje oživený VGA adaptér pomocí monochromatického grafického a textového režimu zobrazení dat na monitoru. V textovém režimu je možné zobrazit 80 znaků na řádek a 30 řádků. Realizace je provedena vytvořením návrhu v programovacím jazyku VHDL a nahráním vytvořeného návrhu do FPGA prvku SPARTAN-3E. Možnosti návrhu a realizace byly omezeny především z hlediska dostupné interní blokové paměti BRAM v FPGA prvku. Vytvořený návrh pro oživení a otestování VGA adaptéru na vývojovém modulu byl prakticky odzkoušen a lze ho využít v rozsáhlejších číslicových systémech, kde je potřeba zobrazovat data na monitoru připojeném přes VGA rozhraní.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with activation and testing of VGA adapter on starter kit SPARTAN-3E. The project and the realization have been designed for resolution of VGA adapter of 640x480 pixel. Digital system, which has been designed, tests revived VGA adapter with the help of monochromatic graphics and text mode on a screen. It is possible to display 80 characters in a row and 30 rows in the the text mode. The realization is made by designing a project in VHDL programming language and by recording this project into FPGA device of SPARTAN-3E. The means of the project and the realization have mainly been restricted due to the available internal block memory BRAM in FPGA device. The project designed to revive and test VGA adapter on starter kit has been practically tested and it is possible to use it on large digital systems, where there is a necessity to display data on a screen connected over VGA interface.en
dc.format45, [17] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent670264 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzobrazovací adaptércs
dc.subjectVGA rozhranícs
dc.subjectčasovánícs
dc.subjectsynchronizacecs
dc.subjectVGA signálycs
dc.subjectznaková sadacs
dc.subjectentitacs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectgrafický a textový režimcs
dc.subjectpaměťcs
dc.subjectvývojový modulcs
dc.subjectFPGAcs
dc.subjectSPARTAN-3Ecs
dc.subjectjazyk VHDLcs
dc.subjectXilinxcs
dc.subjectčíslicový systémcs
dc.subjectdisplay adapteren
dc.subjectVGA interfaceen
dc.subjecttimingen
dc.subjectsynchronizationen
dc.subjectVGA signalsen
dc.subjectfonten
dc.subjectentityen
dc.subjectprojecten
dc.subjectgraphics and text modeen
dc.subjectmemoryen
dc.subjectstarter kiten
dc.subjectFPGAen
dc.subjectSPARTAN-3Een
dc.subjectprogramming language VHDLen
dc.subjectXilinxen
dc.subjectdigital systemen
dc.titleZobrazovací adapter ve vývojovém modulu SPARTAN 3Ecs
dc.title.alternativeDipslay Adapter in Disign Kit SPARTAN 3Een
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201000714cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKapičák, Lukášen
dc.date.accepted2010-06-01en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department454 - Katedra telekomunikační technikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisBOC081_FEI_N2647_2601T013_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam