Malba štětcem v 2D rastrové grafice

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/78459

Show simple item record


dc.contributor.advisor Gajdoš, Petr en
dc.contributor.author Tvrdý, Lukáš en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:17:51Z
dc.date.available 2010-09-29T13:17:51Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/78459
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Digitálne štetce sú základným nástrojom každého umelca digitálneho umenia. Cieľom práce je vytvoriť štetce, pomocou ktorých budú umelci efektívne vytvárať digitálne umenie. Štetce, ktoré sme implementovali, nesimulujú maľbu tradičných štetcov pomocou fyzikálne korektných modelov. Umožňujú vytvárať širokú škálu použiteľných efektov pre tvorbu malieb, skíc, komiksov a textúr. Štetce simulujú kresbu uhľom, maľbu v štýle Sumi-e pomocou čínskeho štetca alebo striekanie s nástrojom Airbrush. Všetky štetce pracujú v reálnom čase so skvelou odozvou aj na väčších plátnach. Atribúty štetcov sú dynamické a môžu byť mapované na parametre grafického tabletu ako je tlak, sklon alebo rotácia. Štetce boli od začiatku implementované a integrované do komplexného nástroja pre digitálne maľovanie, v open-source projekte Krita a boli používané umelcami. cs
dc.description.abstract Digital brushes are the basic tool every digital artist uses. The goal of this diploma thesis is to create brushes which can be used by artists to create their digital art more effectively. The implemented brushes do not simulate the painting of traditional art materials using physically correct models. They allow to create a wide range of effects that are useful in the creation of paintings, sketches, comics and textures. These brushes can simulate sketching with charcoal, painting in the Sumi-e style using a Chinese brush or spraying with an airbrush. All brushes work in real-time with excellent responsiveness, even on large canvases. The attributes of the brushes are dynamic, they can be mapped to the parameters of a graphics tablet like pressure, tilt or rotation. The brushes were from the beginning implemented and integrated into a complex tool for digital painting, the open-source project Krita and have already been used by artists. en
dc.format 55 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 7014102 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject maľba štetcom cs
dc.subject kresliace algoritmy cs
dc.subject rastrová grafika cs
dc.subject nefotorealistické zobrazenie cs
dc.subject brush painting en
dc.subject painting algorithms en
dc.subject raster graphics en
dc.subject non-photorealistic rendering en
dc.title Malba štětcem v 2D rastrové grafice cs
dc.title.alternative Brush Painting in 2D Raster Graphics en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201002422 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Platoš, Jan en
dc.date.accepted 2010-06-07 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 456 - Katedra informatiky en
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis TVR046_FEI_N2647_2612T025_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
TVR046_FEI_N2647_2612T025_2010.pdf 6.689Mb PDF View/Open
TVR046_FEI_N2647_2612T025_2010_zadani.jpg 321.4Kb JPEG image Thumbnail
TVR046_FEI_N2647_2612T025_2010_priloha.gz 5.165Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics