Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorGajdoš, Petren
dc.contributor.authorTvrdý, Lukášen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:17:51Z
dc.date.available2010-09-29T13:17:51Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78459
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDigitálne štetce sú základným nástrojom každého umelca digitálneho umenia. Cieľom práce je vytvoriť štetce, pomocou ktorých budú umelci efektívne vytvárať digitálne umenie. Štetce, ktoré sme implementovali, nesimulujú maľbu tradičných štetcov pomocou fyzikálne korektných modelov. Umožňujú vytvárať širokú škálu použiteľných efektov pre tvorbu malieb, skíc, komiksov a textúr. Štetce simulujú kresbu uhľom, maľbu v štýle Sumi-e pomocou čínskeho štetca alebo striekanie s nástrojom Airbrush. Všetky štetce pracujú v reálnom čase so skvelou odozvou aj na väčších plátnach. Atribúty štetcov sú dynamické a môžu byť mapované na parametre grafického tabletu ako je tlak, sklon alebo rotácia. Štetce boli od začiatku implementované a integrované do komplexného nástroja pre digitálne maľovanie, v open-source projekte Krita a boli používané umelcami.cs
dc.description.abstractDigital brushes are the basic tool every digital artist uses. The goal of this diploma thesis is to create brushes which can be used by artists to create their digital art more effectively. The implemented brushes do not simulate the painting of traditional art materials using physically correct models. They allow to create a wide range of effects that are useful in the creation of paintings, sketches, comics and textures. These brushes can simulate sketching with charcoal, painting in the Sumi-e style using a Chinese brush or spraying with an airbrush. All brushes work in real-time with excellent responsiveness, even on large canvases. The attributes of the brushes are dynamic, they can be mapped to the parameters of a graphics tablet like pressure, tilt or rotation. The brushes were from the beginning implemented and integrated into a complex tool for digital painting, the open-source project Krita and have already been used by artists.en
dc.format55 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent7014102 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isosken
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmaľba štetcomcs
dc.subjectkresliace algoritmycs
dc.subjectrastrová grafikacs
dc.subjectnefotorealistické zobrazeniecs
dc.subjectbrush paintingen
dc.subjectpainting algorithmsen
dc.subjectraster graphicsen
dc.subjectnon-photorealistic renderingen
dc.titleMalba štětcem v 2D rastrové graficecs
dc.title.alternativeBrush Painting in 2D Raster Graphicsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201002422cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePlatoš, Janen
dc.date.accepted2010-06-07en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisTVR046_FEI_N2647_2612T025_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam