Sledování vybraných parametrů kvality v různých napěťových hladinách distribuční soustavy

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/78460

Show simple item record


dc.contributor.advisor Krejčí, Petr en
dc.contributor.author Svoboda, Pavel en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:17:56Z
dc.date.available 2010-09-29T13:17:56Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/78460
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá pozorováním vybraných parametrů kvality elektrické energie na různých napěťových hladinách distribuční soustavy. Na počátku této práce jsou blíže specifikovány obecné a garantované standarty dodávek kvality elektrické energie. Dále jsou zde popsány jednotlivé charakteristiky napětí elektrické energie, popisující kvalitu elektřiny dodávané z veřejné distribuční sítě, vycházející z normy ČSN EN 50160 a PPDS. V následující kapitole je popsána problematika, jak je možno měřit parametry kvality elektřiny. Práce pokračuje srovnáním vybraných síťových analyzátorů dostupných na českém trhu. Praktická část je zaměřena na samotné vyhodnocení vybraných lokalit, a porovnání kvality elektrické energie, především podle normy ČSN EN 50 160. Ke srovnání byli použiti čtyři vybrané parametry kvality elektrické energie (nesymetrie, flikr, harmonické, činitel zkreslení). cs
dc.description.abstract This thesis deals with the observation of selected quality parameters of electricity at different voltage levels of grid. At the beginning of this work, general and guaranteed standards of quality of electricity supply are specified. It further describes the individual characteristics of electricity voltage, describing the quality of electricity supplied from public distribution network, based on standard ČSN EN 50160 and PPDS. The next chapter describes the issue of power quality parameters measurement. Work continues by comparing the selected network analyzers available on the Czech market. The practical part is focused on evaluation of selected localities and comparing the quality of electric power, mainly according to ČSN EN 50 160 . There were used four selected power quality parameters for comparison (asymmetry, flicker, harmonic distortion factor). en
dc.format 43 l. : il. cs
dc.format.extent 2627193 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject elektrická energie cs
dc.subject kvalita napětí cs
dc.subject kolísání napětí cs
dc.subject flikr cs
dc.subject kmitočet napájecího napětí cs
dc.subject nesymetrie napětí cs
dc.subject meziharmonické napětí cs
dc.subject harmonické napětí cs
dc.subject analyzátor kvality napětí cs
dc.subject monitoring cs
dc.subject elektromagnetická kompatibilita cs
dc.subject distribuční soustava cs
dc.subject electrical power en
dc.subject voltage quality en
dc.subject voltage fluctuation en
dc.subject flicker en
dc.subject voltage frequency en
dc.subject voltage asymmetry en
dc.subject interharmonics voltage en
dc.subject voltage of harmonics en
dc.subject voltage quality analyzer en
dc.subject monitoring en
dc.subject electromagnetic compatibility en
dc.subject distribution grid en
dc.title Sledování vybraných parametrů kvality v různých napěťových hladinách distribuční soustavy cs
dc.title.alternative Monitoring of Choise Quality Parameters in Various Levels of Distribution System en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201000963 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Vašenka, Petr en
dc.date.accepted 2010-06-04 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 451 - Katedra elektroenergetiky en
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Elektroenergetika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis SVO288_FEI_N2649_3907T001_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SVO288_FEI_N2649_3907T001_2010.pdf 2.505Mb PDF View/Open
SVO288_FEI_N2649_3907T001_2010_zadani.pdf 323.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics