Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKrejčí, Petren
dc.contributor.authorSvoboda, Pavelen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:17:56Z
dc.date.available2010-09-29T13:17:56Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78460
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá pozorováním vybraných parametrů kvality elektrické energie na různých napěťových hladinách distribuční soustavy. Na počátku této práce jsou blíže specifikovány obecné a garantované standarty dodávek kvality elektrické energie. Dále jsou zde popsány jednotlivé charakteristiky napětí elektrické energie, popisující kvalitu elektřiny dodávané z veřejné distribuční sítě, vycházející z normy ČSN EN 50160 a PPDS. V následující kapitole je popsána problematika, jak je možno měřit parametry kvality elektřiny. Práce pokračuje srovnáním vybraných síťových analyzátorů dostupných na českém trhu. Praktická část je zaměřena na samotné vyhodnocení vybraných lokalit, a porovnání kvality elektrické energie, především podle normy ČSN EN 50 160. Ke srovnání byli použiti čtyři vybrané parametry kvality elektrické energie (nesymetrie, flikr, harmonické, činitel zkreslení).cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the observation of selected quality parameters of electricity at different voltage levels of grid. At the beginning of this work, general and guaranteed standards of quality of electricity supply are specified. It further describes the individual characteristics of electricity voltage, describing the quality of electricity supplied from public distribution network, based on standard ČSN EN 50160 and PPDS. The next chapter describes the issue of power quality parameters measurement. Work continues by comparing the selected network analyzers available on the Czech market. The practical part is focused on evaluation of selected localities and comparing the quality of electric power, mainly according to ČSN EN 50 160 . There were used four selected power quality parameters for comparison (asymmetry, flicker, harmonic distortion factor).en
dc.format43 l. : il.cs
dc.format.extent2627193 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectelektrická energiecs
dc.subjectkvalita napětícs
dc.subjectkolísání napětícs
dc.subjectflikrcs
dc.subjectkmitočet napájecího napětícs
dc.subjectnesymetrie napětícs
dc.subjectmeziharmonické napětícs
dc.subjectharmonické napětícs
dc.subjectanalyzátor kvality napětícs
dc.subjectmonitoringcs
dc.subjectelektromagnetická kompatibilitacs
dc.subjectdistribuční soustavacs
dc.subjectelectrical poweren
dc.subjectvoltage qualityen
dc.subjectvoltage fluctuationen
dc.subjectflickeren
dc.subjectvoltage frequencyen
dc.subjectvoltage asymmetryen
dc.subjectinterharmonics voltageen
dc.subjectvoltage of harmonicsen
dc.subjectvoltage quality analyzeren
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectelectromagnetic compatibilityen
dc.subjectdistribution griden
dc.titleSledování vybraných parametrů kvality v různých napěťových hladinách distribuční soustavycs
dc.title.alternativeMonitoring of Choise Quality Parameters in Various Levels of Distribution Systemen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201000963cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVašenka, Petren
dc.date.accepted2010-06-04en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department451 - Katedra elektroenergetikyen
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSVO288_FEI_N2649_3907T001_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam