Rozpoznávání textu a technologie OCR

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/78492

Show simple item record


dc.contributor.advisor Fasuga, Radoslav en
dc.contributor.author Chaloupka, Milan en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:19:42Z
dc.date.available 2010-09-29T13:19:42Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/78492
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Tato práce řeší problematiku vad a nedokonalostí vstupních materiálů pro OCR a obsahuje popis možného řešení pro problematiku rozpoznání tištěného textu. Obsahem práce je popis základních algoritmů pro úpravu vstupních materiálů, jakožto algoritmy pro detekci hran v obraze, segmentace barev v obraze a vyhlazování nekvalitně získaného obrazu. V práci je také provedeno zhodnocení použitých algoritmů a porovnání získaných výsledků. V poslední řadě je vysvětlena problematika rozpoznávání prohnutého textu a textu opsaného na kružnici s možností řešení tohoto problému. cs
dc.description.abstract This thesis solves the problem of defects and imperfections in the input materials for the OCR and describes possible solutions for issues of recognition of printed text. The thesis is a description of the basic algorithms for the adjustment of raw materials, as algorithms for edge detection in image, color segmentation in image and smoothing produced poor image. The thesis is also an assessment of the algorithms and compare the results obtained. Finally, the issue is explained recognition of curved text and text in circle with the possibility of solving this problem. en
dc.format 60 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 1691167 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject OCR cs
dc.subject RGB cs
dc.subject šedotónový obraz cs
dc.subject prahování cs
dc.subject globální prahování cs
dc.subject Otsu prahování cs
dc.subject p-procentní prahování cs
dc.subject detekce hran cs
dc.subject operátor Prewittové cs
dc.subject Sobelův operátor cs
dc.subject Laplacian of Gaussian cs
dc.subject invarianty cs
dc.subject Fourierovy deskriptory cs
dc.subject momenty cs
dc.subject normální momenty cs
dc.subject centrální momenty cs
dc.subject sedm Huových invariantních momentů cs
dc.subject Zernikovy momenty cs
dc.subject Pseudo-Zernikovy momenty cs
dc.subject text na kružnici cs
dc.subject prohnutý text cs
dc.subject JPG cs
dc.subject PDF cs
dc.subject C# cs
dc.subject OCR en
dc.subject RGB en
dc.subject grayscale image en
dc.subject thresholding en
dc.subject global thresholding en
dc.subject Otsu thresholding en
dc.subject p-percentage thresholding en
dc.subject edge detection en
dc.subject Prewitt operator en
dc.subject Sobel operator en
dc.subject Laplacian of Gaussian en
dc.subject invariants en
dc.subject Fourier descriptors en
dc.subject moments en
dc.subject normal moments en
dc.subject central moments en
dc.subject Hu´s seven moment invariants en
dc.subject Zernike moments en
dc.subject Pseudo-Zernike moments en
dc.subject text in circle en
dc.subject curved text en
dc.subject JPG en
dc.subject PDF en
dc.subject C# en
dc.title Rozpoznávání textu a technologie OCR cs
dc.title.alternative Text Recognition by Using OCR en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201002371 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Němec, Martin en
dc.date.accepted 2010-06-09 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 456 - Katedra informatiky en
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis CHA162_FEI_N2647_2612T025_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
CHA162_FEI_N2647_2612T025_2010.pdf 1.612Mb PDF View/Open
CHA162_FEI_N2647_2612T025_2010_zadani.pdf 4.967Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics