Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVašinek, Vladimíren
dc.contributor.authorSvozil, Tomášen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:23:13Z
dc.date.available2010-09-29T13:23:13Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78558
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractHlavním cílem této diplomové práce je bližší seznámení s principem funkce Mach-Zehnderova interferometru. Obsahuje teoretické základy potřebné k pochopení principu funkce Mach-Zehnderova interferometru a popisuje způsob měření vibrací z okolního prostředí. Při experimentálních měřeních jsem se pokusil, pomocí Mach-Zehnderova interferometru, zachytit a následně vyhodnotit signály rázových a kontinuálních zdrojů vibrací.cs
dc.description.abstractThe main aim of this thesis is closer familiarize with principal function of Mach-Zehnder interferometer. Contains the theoretical foundations needed to understand the principle functions of Mach-Zehnder interferometer, and describes how to measure the vibrations from the environment. During experimental measurements, I tried using Mach-Zehnder interferometer, and then evaluate the capture signals shock and continuous sources of vibration.en
dc.format79 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2376475 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectinterferencecs
dc.subjectinterferometrcs
dc.subjectoptické vláknocs
dc.subjectvláknový interferometrcs
dc.subjectměření vibracícs
dc.subjectvýkonové a amplitudové spektrumcs
dc.subjectinterferenceen
dc.subjectinterferometeren
dc.subjectoptical fiberen
dc.subjectfiber optical interferometeren
dc.subjectvibration measurementen
dc.subjectpower and magnitude spectrumen
dc.titleMěření vibrací vláknově optickým interferometremcs
dc.title.alternativeVibration measurement with fiber optical interferometeren
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201000744cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠiška, Petren
dc.date.accepted2010-06-01en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department454 - Katedra telekomunikační technikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSVO234_FEI_N2647_2601T013_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam