Měření vibrací vláknově optickým interferometrem

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/78558

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vašinek, Vladimír en
dc.contributor.author Svozil, Tomáš en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:23:13Z
dc.date.available 2010-09-29T13:23:13Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/78558
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Hlavním cílem této diplomové práce je bližší seznámení s principem funkce Mach-Zehnderova interferometru. Obsahuje teoretické základy potřebné k pochopení principu funkce Mach-Zehnderova interferometru a popisuje způsob měření vibrací z okolního prostředí. Při experimentálních měřeních jsem se pokusil, pomocí Mach-Zehnderova interferometru, zachytit a následně vyhodnotit signály rázových a kontinuálních zdrojů vibrací. cs
dc.description.abstract The main aim of this thesis is closer familiarize with principal function of Mach-Zehnder interferometer. Contains the theoretical foundations needed to understand the principle functions of Mach-Zehnder interferometer, and describes how to measure the vibrations from the environment. During experimental measurements, I tried using Mach-Zehnder interferometer, and then evaluate the capture signals shock and continuous sources of vibration. en
dc.format 79 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 2376475 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject interference cs
dc.subject interferometr cs
dc.subject optické vlákno cs
dc.subject vláknový interferometr cs
dc.subject měření vibrací cs
dc.subject výkonové a amplitudové spektrum cs
dc.subject interference en
dc.subject interferometer en
dc.subject optical fiber en
dc.subject fiber optical interferometer en
dc.subject vibration measurement en
dc.subject power and magnitude spectrum en
dc.title Měření vibrací vláknově optickým interferometrem cs
dc.title.alternative Vibration measurement with fiber optical interferometer en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201000744 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Šiška, Petr en
dc.date.accepted 2010-06-01 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 454 - Katedra telekomunikační techniky en
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Telekomunikační technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis SVO234_FEI_N2647_2601T013_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SVO234_FEI_N2647_2601T013_2010.pdf 2.266Mb PDF View/Open
SVO234_FEI_N2647_2601T013_2010_zadani.pdf 143.5Kb PDF View/Open
SVO234_FEI_N2647_2601T013_2010_priloha.pdf 74.08Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics