Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorVarmuža, Petren
dc.date.accessioned2010-09-29T13:30:09Z
dc.date.available2010-09-29T13:30:09Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78687
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato práce obsahuje shrnutí informací o průběhu individuální odborné praxe, vykonané ve firmě ELCOM, a.s. Praxe byla absolvována v divizi virtuální instrumentace se zaměřením na asynchronní motory. Účelem bylo sestavení diagnostického programu v LabVIEWTM, kterým je simulováno chování motoru při různých režimech zatížení a odhadovat jeho oteplení v závislosti v jakém režimu je motor provozován a zatěžován. Dále byla do softwaru zaimplementována funkce ochrany, která vyhodnocuje z naměřených dat, zda motor pracuje správně a zda nedošlo např. k nesymetrii, přetížení atd. Pokud ochrana vyhodnotí chybu, snaží se co nejpřesněji určit druh poruchy. Toto teoretické zpracování bylo ověřeno na motorech s využitím měřících karet od National Instruments.cs
dc.description.abstractThis thesis summarizes information about processes during individual professional experience performed in ELCOM Company. Work experience was completed in virtual instrumentation division, focusing on asynchronous engines. Goal was to create diagnostic program in, LabVIEWTM language. Program simulates engine behavior under various modes of heavy load and estimates its heat increase based on under what load mode it is performing. Also a safety function was implemented into the software. This function evaluates from measured data whether the engine is working correctly or not or if some kind of asymmetry or overload happened and so on. If this function encounters an error, it determines the most probable cause of failure. Theoretical elaboration was verified on engines using measurement cards from National Instruments.en
dc.format19, [1] l. : il.cs
dc.format.extent1047968 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttepelný modelcs
dc.subjectproudová ochranacs
dc.subjectrežimy zatíženícs
dc.subjectLabVIEWcs
dc.subjectNational Instrumentscs
dc.subjectměřicí kartacs
dc.subjectthermal modelen
dc.subjectcurrent protectionen
dc.subjectloading regimeen
dc.subjectLabVIEWen
dc.subjectNational Instrumentsen
dc.subjectmeasurement Carden
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practice in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001812cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2010-06-01en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department451 - Katedra elektroenergetikyen
dc.contributor.consultantPospišilík, Jiříen
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisVAR132_FEI_B2649_3907R001_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam