Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSojka, Eduarden
dc.contributor.authorŠaržík, Janen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:30:28Z
dc.date.available2010-09-29T13:30:28Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78693
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce, je seznámení s mou praxí ve firmě TietoEnator, která se zabývá širokým spektrem vývoje softwaru. Seznámení s profesionálním vývojem J2ME aplikací pro S60 platformy. Při implementaci je kladen důraz na jednoduchost a použitelnost aplikací pro budoucí uživatele. Implementace je založena na open-source technologiích Java a J2ME.cs
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is an introduction with my practice in a company TietoEnator, which is involved in a broad spectrum of software development. The Introduction of the professional development J2ME application for S60 platform. Simplicity and usabilty for potential users are stressed during the Implementation. Implementation is based on open-source technologies Java and J2ME.en
dc.format18 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent187336 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectS60 platformacs
dc.subjectJavacs
dc.subjectJ2MEcs
dc.subjectS60 platformen
dc.subjectJ2MEen
dc.subjectJavaen
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practise in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001604cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2010-06-02en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.contributor.consultantKornuta, Alanen
dc.thesis.degree-programInformační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSAR041_FEI_B2646_2612R025_2009
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam