Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSojka, Eduarden
dc.contributor.authorBayer, Filipen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:30:53Z
dc.date.available2010-09-29T13:30:53Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78701
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato práce pojednává o individuální odborné studentské praxi absolvované v průběhu studia. V úvodu se seznámíme s firmou, ve které praxe proběhla, její odborné zaměření a pracovní zařazení studenta. Dále jsou zde prezentovány vybrané úkoly, postupy a nástroje použité k jejich řešení. Předestřeny jsou získané i postrádané dovednosti, zhodnoceny výsledky a hlavní přínos individuální odborné studentské praxe jako celkucs
dc.description.abstractThis work deals with the individual student‘s professional practice during the study. In the introduction to become acquainted with the company, which in practice took place, her professional interests and work of the student. There are also presented in the selected tasks, procedures and tools used to deal with them. We obtained the missing skills, evaluate the results and the main contribution of individual students' professional experience as a whole.en
dc.format10 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1158393 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectframework Apache Wicketcs
dc.subjectTietoEnatorcs
dc.subjectIS pro přihlašování na zkouškycs
dc.subjectframework Apache Wicketen
dc.subjectTietoEnatoren
dc.subjectIS for examination signupen
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practise in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001590cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2010-06-02en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.contributor.consultantSykora, Janen
dc.thesis.degree-programInformační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisBAY011_FEI_B2646_2612R025_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam