Absolvování individuální odborné praxe

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/78704

Show simple item record


dc.contributor.advisor Ochodková, Eliška en
dc.contributor.author Michálek, Jan en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:31:01Z
dc.date.available 2010-09-29T13:31:01Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/78704
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce vás seznámí se získanými zkušenostmi studenta během absolvování studentské praxe.V úvodu čtenáře seznámím s firmou, u které byla praxe vykonávána. Probereme odborné zaměření firmy a také pozici, kam jsem byl jako student zařazen. Zmíním také nástroje, jichž jsem při řešení zadaných úkolů použil. Proberu celkové znalosti, které jsem během praxe získal a chtěl bych také poukázat na znalosti, které mi chyběly. V závěru zhodnotím výsledky a celkové subjektivní dojmy. cs
dc.description.abstract The Bachelor's Thesis provides information on experience acquired during the professional student's practice. Firstly, the readers will be familiarized with the company which enabled the practice accomplishment. I will describe professional orientation of the company and the position I was chosen for. I will mention also means and tools I used when dealing with the tasks assigned. I will go through the knowledge I acquired during the practice and will not leave out knowledge I missed before. In conclusion, I will try to sum up the results and overall subjective impressions. en
dc.format 14 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 1233636 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Tieto cs
dc.subject praxe cs
dc.subject UNIX cs
dc.subject ITOMS cs
dc.subject BMC cs
dc.subject OMS cs
dc.subject Tieto en
dc.subject praxis en
dc.subject UNIX en
dc.subject ITOMS en
dc.subject BMC en
dc.subject OMS en
dc.title Absolvování individuální odborné praxe cs
dc.title.alternative Individual Professional Practise in the Company en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201001054 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2010-06-01 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 456 - Katedra informatiky en
dc.contributor.consultant Mikala, Martin en
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis MIC518_FEI_B2647_2612R025_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MIC518_FEI_B2647_2612R025_2010.pdf 1.176Mb PDF View/Open
MIC518_FEI_B2647_2612R025_2010_zadani.pdf 342.1Kb PDF View/Open
MIC518_FEI_B2647_2612R025_2010_priloha.zip 3.548Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics