Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠarmanová, Janaen
dc.contributor.authorBeneš, Pavelen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:31:28Z
dc.date.available2010-09-29T13:31:28Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78713
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractÚkolem této bakalářské práce je vytvořit výukový program pro metodu Horní mez. Jedná se o novou implementaci výpočtů a zobrazení výsledků některých fyzikálních dějů při tváření materiálu. Tento program obsahuje jednoduché a vysoce intuitivní uživatelské prostředí. Díky tomu můžeme snadno vkládat nebo editovat stávající data potřebná pro výpočty. Do programu je možné zadat naměřené hodnoty bodů. Ty jsou pak spolu s vybraným výpočtem zobrazeny v grafu, kde vidíme případné rozdíly. Zobrazený graf lze exportovat do souboru jako obrázek. Ten pak v případě potřeby vytiskneme nebo přiložíme v elektronické podobě k dokumentu. Program je pro lepší orientaci česky nemluvících uživatelů vybaven i anglickou verzí. Program byl testován na sadě zkušebních dat. Program byl rovněž úspěšně testován na operačních systémech: Microsoft Windows XP , Windows Vista a Windows 7.cs
dc.description.abstractThe goal of this bachelor thesis is to create educational software for Upper Bound on Power method. It presents the new implementation of calculating and representing of some physical processes in material forming. This application incorporates simple and highly intuitive user interface which allows easy adding and altering data needed for calculations. It is possible to enter measured points value. These points are displayed with chosen calculation in graph, where possible differences are seen. Displayed graph can be exported to picture. That picture can be printed or attached to document in electronic form when needed. Program is also supplied withh English version for better orientation of non-czech speakers. Software was tested with set of testing data. It was also successfully tested on following operating systems: Microsoft Windows XP, Windows Vista and Windows 7.en
dc.format25 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1100677 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthorní mezcs
dc.subjectmetoda horní mezecs
dc.subjectlimitní analýzacs
dc.subjecttvářecí procescs
dc.subjecttvářenícs
dc.subjectztenčování stěnycs
dc.subjecttažná sílacs
dc.subjecttažné napětícs
dc.subjecttažný úhelcs
dc.subjecttření na tažníkucs
dc.subjectdeformacecs
dc.subjectupper bound on poweren
dc.subjectmethod the upper bound on poweren
dc.subjectlimit analysisen
dc.subjectforming processen
dc.subjectformingen
dc.subjectironingen
dc.subjectdrawing forceen
dc.subjectdrawing stressen
dc.subjectdrawing angleen
dc.subjectmandrel frictionen
dc.subjectdeformationen
dc.titleSada výukových programů Horní mez a jejich řízení pro Fakultu strojnícs
dc.title.alternativeUpper Bound Method - Tuitional Software for Faculty of Mechanical Engineeringen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000974cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePetruželka, Jiříen
dc.date.accepted2010-05-31en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisBEN262_FEI_B2647_2612R025_2009
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam