Analýza systému přeplňování motorů 1.9 TDi, 1.9 TDi PD koncernu VW

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/78718

Show simple item record


dc.contributor.advisor Šimoník, Petr en
dc.contributor.author Strachota, Michal en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:31:43Z
dc.date.available 2010-09-29T13:31:43Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/78718
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou systému přeplňování vznětových motorů typu 1.9 TDi a 1.9 TDi PD koncernu Volkswagen. Zaměřuje se na chování systému v dynamických jízdních režimech. Porovnává systémy omezování plnícího tlaku, u různých typů turbodmychadel. Teoretická část se zabývá rozborem snímačů, čidel a akčních členů podílejících se na řízení přeplňování. Detailně rozebírá konstrukční řešení analyzovaných turbodmychadel. Praktická část se skládá z měření změny střídy na elektromagnetickém ventilu a měření pneumatického řízení turbodmychadla. Dále měření otáček, požadovaného a skutečného plnícího tlaku a poloha plynového pedálu. Tímto měřením chceme zjistit údaje sloužící pro další vyhodnocení vlastností jednotlivých koncepcí přeplňování. cs
dc.description.abstract This bachelor’s work deals with analisation boosting system of Volkswagen concern engine 1.9 TDi, 1.9 TDi PD. It focuses on the behavior of the dynamic driving modes. Compares the system control boost pressure for different types of turbochargers. The theoretical part deals with analysis of transducers, sensors and actuators involved in the management of turbocharging. Examines in detail structural design of turbochargers analyzed. The practical part consists of measuring the change in duty cycle and measurement of electromagnetic valve pneumatic control turbocharger. Furthermore, measurement speed, desired and actual boost pressure and throttle position. This measurement we find the data used to further evaluate the properties of individual concepts of boosting. en
dc.format 71 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 1135023 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject turbodmychadlo cs
dc.subject přeplňování cs
dc.subject vznětový motor cs
dc.subject plnící tlak cs
dc.subject turbocharger en
dc.subject boosting en
dc.subject diesel engine en
dc.subject charge pressure en
dc.title Analýza systému přeplňování motorů 1.9 TDi, 1.9 TDi PD koncernu VW cs
dc.title.alternative Boosting System Analisation of VW Concern Engine 1.9 TDi, 1.9 TDi PD en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201000615 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Palacký, Petr en
dc.date.accepted 2010-06-03 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 448 - Katedra elektroniky en
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Aplikovaná a komerční elektronika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis STR667_FEI_B2649_2602R014_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
STR667_FEI_B2649_2602R014_2010.pdf 1.082Mb PDF View/Open
STR667_FEI_B2649_2602R014_2010_zadani.pdf 266.9Kb PDF View/Open
STR667_FEI_B2649_2602R014_2010_priloha.pdf 1.052Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics