Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠimoník, Petren
dc.contributor.authorStrachota, Michalen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:31:43Z
dc.date.available2010-09-29T13:31:43Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78718
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou systému přeplňování vznětových motorů typu 1.9 TDi a 1.9 TDi PD koncernu Volkswagen. Zaměřuje se na chování systému v dynamických jízdních režimech. Porovnává systémy omezování plnícího tlaku, u různých typů turbodmychadel. Teoretická část se zabývá rozborem snímačů, čidel a akčních členů podílejících se na řízení přeplňování. Detailně rozebírá konstrukční řešení analyzovaných turbodmychadel. Praktická část se skládá z měření změny střídy na elektromagnetickém ventilu a měření pneumatického řízení turbodmychadla. Dále měření otáček, požadovaného a skutečného plnícího tlaku a poloha plynového pedálu. Tímto měřením chceme zjistit údaje sloužící pro další vyhodnocení vlastností jednotlivých koncepcí přeplňování.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s work deals with analisation boosting system of Volkswagen concern engine 1.9 TDi, 1.9 TDi PD. It focuses on the behavior of the dynamic driving modes. Compares the system control boost pressure for different types of turbochargers. The theoretical part deals with analysis of transducers, sensors and actuators involved in the management of turbocharging. Examines in detail structural design of turbochargers analyzed. The practical part consists of measuring the change in duty cycle and measurement of electromagnetic valve pneumatic control turbocharger. Furthermore, measurement speed, desired and actual boost pressure and throttle position. This measurement we find the data used to further evaluate the properties of individual concepts of boosting.en
dc.format71 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1135023 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectturbodmychadlocs
dc.subjectpřeplňovánícs
dc.subjectvznětový motorcs
dc.subjectplnící tlakcs
dc.subjectturbochargeren
dc.subjectboostingen
dc.subjectdiesel engineen
dc.subjectcharge pressureen
dc.titleAnalýza systému přeplňování motorů 1.9 TDi, 1.9 TDi PD koncernu VWcs
dc.title.alternativeBoosting System Analisation of VW Concern Engine 1.9 TDi, 1.9 TDi PDen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000615cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePalacký, Petren
dc.date.accepted2010-06-03en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department448 - Katedra elektronikyen
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná a komerční elektronikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSTR667_FEI_B2649_2602R014_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam