Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBernat, Petren
dc.contributor.authorPoříz, Jaroslaven
dc.date.accessioned2010-09-29T13:32:01Z
dc.date.available2010-09-29T13:32:01Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78724
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV této práci jsem porovnal teoretické i praktické výsledky z diagnostiky transformátorů VVn, která jsem získal studiem na vysoké škole i v praxi u mého zaměstnavatele. Pro porovnání výsledků měření jsem použil několik praktických měření z diagnostiky transformátorů VVn jmenovitých výkonů 40MVA a 25MVA, výrobců Škoda, EBG a Končar. V první části bakalářské práce se nachází obecný teoretický rozbor o problematice diagnostiky, popis jednotlivých metod a způsobů měření. Krátce popisuji směr a trendy vývoje diagnostiky těchto netočivých strojů. V další části porovnávám naměřené veličiny u strojů různých výrobců a údaje získané měřením. Jako podklad pro porovnání mi také posloužila databáze naměřených hodnot transformátorů z období let 2006 – 2010, na které jsem se podílel s kolegy svého zaměstnavatele.cs
dc.description.abstractIn this work, I compared the theoretical and practical results of diagnostic transformers UHV, which I obtained university studies and practice with my employer. For comparison of results, I used some practical measurements of diagnostic EHV transformers rated 40MVA and 25MVA power, manufacturers Škoda, EBG and Končar. In the first part of this work is a general theoretical analysis of the issues of diagnosis, description of methods and systems of measurement. Briefly describe the direction and trends in diagnosis of non-rotating machines. In the next section I compare the measured values of the various manufacturers of machines and data measurements. As a basis for comparison I also served a database of measured values of transformers from the period 2006 - 2010, in which I participated with colleagues of his employer.en
dc.format29, [17] l. : il. + 1 DVD-Rcs
dc.format.extent593584 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttransformátor VVncs
dc.subjectpřevod transformátorucs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectztrátový činitelcs
dc.subjectizolační odporcs
dc.subjectpolarizační indexcs
dc.subjectodpor vinutícs
dc.subjectkapacita průchodky VVn transformátorucs
dc.subjectfrekvenční charakteristikacs
dc.subjectobsah vody ve vinutícs
dc.subjectUHV transformeren
dc.subjecttransfomer ratioen
dc.subjectdiagnosticsen
dc.subjectleakage factoren
dc.subjectinsulation resistanceen
dc.subjectpolarization indexen
dc.subjectthe resistance of the windingsen
dc.subjectbushings UHV transformer capacityen
dc.subjectfrequency responseen
dc.subjectthe water content in the windingsen
dc.titleDiagnostika transformátorů VVncs
dc.title.alternativeUHV tranformers diagnosticsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001811cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeChmelík, Karelen
dc.date.accepted2010-06-01en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department451 - Katedra elektroenergetikyen
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisPOR067_FEI_B2649_3907R001_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam