Diagnostika transformátorů VVn

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/78724

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bernat, Petr en
dc.contributor.author Poříz, Jaroslav en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:32:01Z
dc.date.available 2010-09-29T13:32:01Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/78724
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract V této práci jsem porovnal teoretické i praktické výsledky z diagnostiky transformátorů VVn, která jsem získal studiem na vysoké škole i v praxi u mého zaměstnavatele. Pro porovnání výsledků měření jsem použil několik praktických měření z diagnostiky transformátorů VVn jmenovitých výkonů 40MVA a 25MVA, výrobců Škoda, EBG a Končar. V první části bakalářské práce se nachází obecný teoretický rozbor o problematice diagnostiky, popis jednotlivých metod a způsobů měření. Krátce popisuji směr a trendy vývoje diagnostiky těchto netočivých strojů. V další části porovnávám naměřené veličiny u strojů různých výrobců a údaje získané měřením. Jako podklad pro porovnání mi také posloužila databáze naměřených hodnot transformátorů z období let 2006 – 2010, na které jsem se podílel s kolegy svého zaměstnavatele. cs
dc.description.abstract In this work, I compared the theoretical and practical results of diagnostic transformers UHV, which I obtained university studies and practice with my employer. For comparison of results, I used some practical measurements of diagnostic EHV transformers rated 40MVA and 25MVA power, manufacturers Škoda, EBG and Končar. In the first part of this work is a general theoretical analysis of the issues of diagnosis, description of methods and systems of measurement. Briefly describe the direction and trends in diagnosis of non-rotating machines. In the next section I compare the measured values of the various manufacturers of machines and data measurements. As a basis for comparison I also served a database of measured values of transformers from the period 2006 - 2010, in which I participated with colleagues of his employer. en
dc.format 29, [17] l. : il. + 1 DVD-R cs
dc.format.extent 593584 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject transformátor VVn cs
dc.subject převod transformátoru cs
dc.subject diagnostika cs
dc.subject ztrátový činitel cs
dc.subject izolační odpor cs
dc.subject polarizační index cs
dc.subject odpor vinutí cs
dc.subject kapacita průchodky VVn transformátoru cs
dc.subject frekvenční charakteristika cs
dc.subject obsah vody ve vinutí cs
dc.subject UHV transformer en
dc.subject transfomer ratio en
dc.subject diagnostics en
dc.subject leakage factor en
dc.subject insulation resistance en
dc.subject polarization index en
dc.subject the resistance of the windings en
dc.subject bushings UHV transformer capacity en
dc.subject frequency response en
dc.subject the water content in the windings en
dc.title Diagnostika transformátorů VVn cs
dc.title.alternative UHV tranformers diagnostics en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201001811 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Chmelík, Karel en
dc.date.accepted 2010-06-01 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 451 - Katedra elektroenergetiky en
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Elektroenergetika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis POR067_FEI_B2649_3907R001_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
POR067_FEI_B2649_3907R001_2010.pdf 579.6Kb PDF View/Open
POR067_FEI_B2649_3907R001_2010_zadani.pdf 144.8Kb PDF View/Open
POR067_FEI_B2649_3907R001_2010_priloha.pdf 3.496Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics