Databáze kabelových rozvodů na VŠB-TUO.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/78748

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vozňák, Miroslav en
dc.contributor.author Holas, Petr en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:33:22Z
dc.date.available 2010-09-29T13:33:22Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/78748
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje tvorbu webové aplikace. Na začátku popisuji databázi, software a programovací jazyky, které můžeme použít při tvorbě webové aplikace. Následuje popis instalace vybraného softwaru, který byl použit pro vytvoření a odzkoušení fungování webové aplikace. Dále uvádím seznam všech vytvořených skriptu v PHP kódu a popis toho, co jednotlivé skripty provádějí. Jako příloha byla vytvořena příručka na obsluhu webové aplikace pod názvem „Příručka pro ovládání kabelové knihy“. cs
dc.description.abstract The bachelor work describes creation of web application. First, I describe database, software and programme languages, than we can use for creation of web application. Than follows description of installation of chosen software which was used for creation and testing of function of web application. Than I give the list of all created scripts in the PHP code and description how the scripts practise. As enclosure the manual for using web application was created under the name „Manual for using the cabel book“. en
dc.format 48 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 2800483 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject databáze cs
dc.subject PHP cs
dc.subject the Database en
dc.subject PHP en
dc.title Databáze kabelových rozvodů na VŠB-TUO. cs
dc.title.alternative The Database of Cable Distribution at VSB-TUO. en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201000492 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Řezáč, Filip en
dc.date.accepted 2010-06-02 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 454 - Katedra telekomunikační techniky en
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika cs
dc.thesis.degree-branch Elektronika a sdělovací technika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis HOL544_FEI_B2645_2612R018_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HOL544_FEI_B2645_2612R018_2010.pdf 2.670Mb PDF View/Open
HOL544_FEI_B2645_2612R018_2010_zadani.pdf 529.6Kb PDF View/Open
HOL544_FEI_B2645_2612R018_2010_priloha.pdf 4.236Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics