Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVozňák, Miroslaven
dc.contributor.authorHolas, Petren
dc.date.accessioned2010-09-29T13:33:22Z
dc.date.available2010-09-29T13:33:22Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78748
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce popisuje tvorbu webové aplikace. Na začátku popisuji databázi, software a programovací jazyky, které můžeme použít při tvorbě webové aplikace. Následuje popis instalace vybraného softwaru, který byl použit pro vytvoření a odzkoušení fungování webové aplikace. Dále uvádím seznam všech vytvořených skriptu v PHP kódu a popis toho, co jednotlivé skripty provádějí. Jako příloha byla vytvořena příručka na obsluhu webové aplikace pod názvem „Příručka pro ovládání kabelové knihy“.cs
dc.description.abstractThe bachelor work describes creation of web application. First, I describe database, software and programme languages, than we can use for creation of web application. Than follows description of installation of chosen software which was used for creation and testing of function of web application. Than I give the list of all created scripts in the PHP code and description how the scripts practise. As enclosure the manual for using web application was created under the name „Manual for using the cabel book“.en
dc.format48 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2800483 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectthe Databaseen
dc.subjectPHPen
dc.titleDatabáze kabelových rozvodů na VŠB-TUO.cs
dc.title.alternativeThe Database of Cable Distribution at VSB-TUO.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000492cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŘezáč, Filipen
dc.date.accepted2010-06-02en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department454 - Katedra telekomunikační technikyen
dc.thesis.degree-programElektrotechnika, sdělovací a výpočetní technikacs
dc.thesis.degree-branchElektronika a sdělovací technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisHOL544_FEI_B2645_2612R018_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam