Generátory signálů - laboratorní úloha

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/78782

Show simple item record


dc.contributor.advisor Šimoník, Petr en
dc.contributor.author Špička, Jiří en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:35:08Z
dc.date.available 2010-09-29T13:35:08Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/78782
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací laboratorního modelu generátoru signálů. Laboratorní model bude sloužit při výuce analogových elektronických obvodů. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je popsáno rozdělení a principy generátorů signálů. Druhá část se zabývá samotným návrhem a realizací laboratorní modelu. V závěru bakalářské práce jsou uvedeny výsledky praktického ověření realizovaného generátoru, přílohy pro zhotovení a oživení následných laboratorních modelů, průvodní dokumentace a zadání protokolu. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with design and implementation of a laboratory model of generator signals. Laboratory model will be used for teaching analog electronic circuits. The work is divided into two parts. In the first part describes the principles of division and signal generators. The second part deals with the actual design, and implementation of a laboratory model. The end of the dissertation are the results for the practical verification realized generator, attachments for construction and subsequent recovery in laboratory models, accompanying documentation and assignment protocol. en
dc.format 35, [16] l. : il. cs
dc.format.extent 1879406 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject generátor signálů cs
dc.subject funkční generátor cs
dc.subject XR-2206 cs
dc.subject ATmega16 cs
dc.subject signal generator en
dc.subject function generator en
dc.subject XR-2206 en
dc.subject ATmega16 en
dc.title Generátory signálů - laboratorní úloha cs
dc.title.alternative Signal Generators - Laboratory Stand Realization en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201000616 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Sládeček, Václav en
dc.date.accepted 2010-06-03 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 448 - Katedra elektroniky en
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Aplikovaná a komerční elektronika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis SPI103_FEI_B2649_2602R014_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SPI103_FEI_B2649_2602R014_2010.pdf 1.792Mb PDF View/Open
SPI103_FEI_B2649_2602R014_2010_zadani.pdf 683.2Kb PDF View/Open
SPI103_FEI_B2649_2602R014_2010_priloha.pdf 2.601Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics