Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠrubař, Štěpánen
dc.contributor.authorGorčica, Liboren
dc.date.accessioned2010-09-29T13:35:32Z
dc.date.available2010-09-29T13:35:32Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78790
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractNáplní této bakalářské práce bylo především programování v jazyce C. Cílem bylo sjednotit zdrojové kódy třech aplikací, které implementují výpočet replaygain. Konkrétně se jedná o mp3gain, wavegain a vorbisgain. Po sjednocení těchto tří aplikací následovala implementace paralelního výpočtu a odstranění omezení na počet kanálů. Předpokladem pro řešení tohoto omezení bylo, že jednotlivé aplikace už mají vyřešeno dekódování pro více než dva kanály, což mp3gain nesplňoval. Výsledkem mého celoročního snažení je tedy aplikace, která podporuje všechny již zmíňené formáty a umožňuje paralelní výpočet. Z algoritmu pro výpočet replaygain jsem odstranil omezení na počet kanálů.cs
dc.description.abstractContents of this bachelor thesis was programing in C. The goal was joining source codes of three applications, which implementate algorithm of computing replaygain. Concrete mp3gain, wavegain and vorbisgain. After joining of that three applications i was implementated parallel computing and removed number of channels limitation. Condition for resolution that was, so all applications have decoding for more than 2 channels, which mp3gain not implemented. Result of my work is application, which support unlimited number of channels, supports any referenced formates and is able to compute replaygain parallel.en
dc.format37 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent543703 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmp3gaincs
dc.subjectReplaygaincs
dc.subjectvorbisgaincs
dc.subjectwavegaincs
dc.titleParalelní Replaygain bez omezenícs
dc.title.alternativeParallel Replaygain without Limitationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000993cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeLičev, Lačezaren
dc.date.accepted2010-05-31en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisGOR076_FEI_B2647_2612R025_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam