Bezpečný přenos informací z kamerových systémů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/78834

Show simple item record


dc.contributor.advisor Nevlud, Pavel en
dc.contributor.author Šimek, Jaroslav en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:38:02Z
dc.date.available 2010-09-29T13:38:02Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/78834
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Téma bakalářské práce „Bezpečný přenos informací z kamerových systémů“ zahrnuje kontinuální sledování vývoje obrazových přenosů, které byly zahájeny převážně na počátku minulého století. Postupně se přenos obrazu zdokonalil díky komunikačním technologiím, které přinesly a také zásadně ovlivnily využití přenosu obrazu mimo rámec televizních přenosů a standardního vysílání. Postupně se začal klást větší důraz na bezpečnost obrazových přenosů a v současné době, kdy v podstatě neexistují žádná omezení ani hranice pro přenos, je díky Internetu posílena role právě oblasti zajištění bezpečného přenosu, který nebude snímán mimo požadovaný cíl. Cílem bakalářské práce je navrhnout optimální a efektivní řešení kamerových systémů použitelných pro podnikatelské subjekty a domácnosti s využitím nejmodernějších prostředků komunikační techniky a se zabezpečením ochrany přenosu v několika možných úrovních. Výsledkem mých teoretických a praktických zkušeností bude návrh zabezpečení přenosu dat dle velikosti a typu subjektu. Zapracovány budou současné možnosti Internetu (WAN, LAN), nástrojů mobilní komunikace (mobilních telefonů), notebooků a snímačů záznamů a zvuků. Návrh bezpečného přenosu dat bude mít navržené 1-3 stupně ochrany a bude optimalizován také ve dvou finančních úrovních (optimální a nejvyšší). cs
dc.description.abstract The topic of my bachelor’s work The Secure Information Transfer from Camera Systems contains a continual observation of the picture transfers development which started mainly at the beginning of the last century. During the course of time, the picture transfer has been improved thanks to communication technologies, which brought the use of picture transfer out of the framework of telecasting and standard broadcasting and had a radical impact on it. Gradually, a greater impact has been put on picture transfer security. Nowadays, when there is virtually no limitation and no boundaries for the transfer, due to the Internet the role of securing the safe transfer has been strengthened. Such transfer shouldn’t be read by anybody but the intended target. The goal of my bachelor’s work is to design an optimal and effective solution for camera systems usable by businesses and households, which utilizes the latest communication technologies and secures the safe transfer on several levels. The result of my theoretical and practical experience will be the design of a secure data transfer based on the type and size of a subject, which will incorporate the current Internet tools (WAN, LAN), the means of mobile communication (mobile phones), notebooks and records and sounds scanners. The designed secure data transfer will include between 1 and 3 levels of transfer security and will be optimized at two price levels (optimal and the highest). en
dc.format 31 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 887655 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject přenos obrazu cs
dc.subject bezpečný přenos informací cs
dc.subject komunikační technologie cs
dc.subject nástroje mobilní komunikace cs
dc.subject internet cs
dc.subject úrovně bezpečného přenosu cs
dc.subject digitální záznam cs
dc.subject dohledové pracoviště cs
dc.subject digitální kamery cs
dc.subject analogové kamery cs
dc.subject LAN cs
dc.subject WAN cs
dc.subject picture transfer en
dc.subject secure data transfer en
dc.subject communication technologies en
dc.subject means of mobile communication en
dc.subject internet en
dc.subject levels of secure transfer en
dc.subject digital record en
dc.subject supervisory workplace en
dc.subject digital cameras en
dc.subject analog cameras en
dc.subject LAN en
dc.subject WAN en
dc.title Bezpečný přenos informací z kamerových systémů cs
dc.title.alternative Security Transmission of iInformation from Camera Systems en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201001622 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Machník, Petr en
dc.date.accepted 2010-06-03 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 456 - Katedra informatiky en
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Mobilní technologie cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis SIM477_FEI_B2647_2612R059_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SIM477_FEI_B2647_2612R059_2010.pdf 866.8Kb PDF View/Open
SIM477_FEI_B2647_2612R059_2010_zadani.pdf 943.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics