Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorNevlud, Pavelen
dc.contributor.authorŠimek, Jaroslaven
dc.date.accessioned2010-09-29T13:38:02Z
dc.date.available2010-09-29T13:38:02Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78834
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTéma bakalářské práce „Bezpečný přenos informací z kamerových systémů“ zahrnuje kontinuální sledování vývoje obrazových přenosů, které byly zahájeny převážně na počátku minulého století. Postupně se přenos obrazu zdokonalil díky komunikačním technologiím, které přinesly a také zásadně ovlivnily využití přenosu obrazu mimo rámec televizních přenosů a standardního vysílání. Postupně se začal klást větší důraz na bezpečnost obrazových přenosů a v současné době, kdy v podstatě neexistují žádná omezení ani hranice pro přenos, je díky Internetu posílena role právě oblasti zajištění bezpečného přenosu, který nebude snímán mimo požadovaný cíl. Cílem bakalářské práce je navrhnout optimální a efektivní řešení kamerových systémů použitelných pro podnikatelské subjekty a domácnosti s využitím nejmodernějších prostředků komunikační techniky a se zabezpečením ochrany přenosu v několika možných úrovních. Výsledkem mých teoretických a praktických zkušeností bude návrh zabezpečení přenosu dat dle velikosti a typu subjektu. Zapracovány budou současné možnosti Internetu (WAN, LAN), nástrojů mobilní komunikace (mobilních telefonů), notebooků a snímačů záznamů a zvuků. Návrh bezpečného přenosu dat bude mít navržené 1-3 stupně ochrany a bude optimalizován také ve dvou finančních úrovních (optimální a nejvyšší).cs
dc.description.abstractThe topic of my bachelor’s work The Secure Information Transfer from Camera Systems contains a continual observation of the picture transfers development which started mainly at the beginning of the last century. During the course of time, the picture transfer has been improved thanks to communication technologies, which brought the use of picture transfer out of the framework of telecasting and standard broadcasting and had a radical impact on it. Gradually, a greater impact has been put on picture transfer security. Nowadays, when there is virtually no limitation and no boundaries for the transfer, due to the Internet the role of securing the safe transfer has been strengthened. Such transfer shouldn’t be read by anybody but the intended target. The goal of my bachelor’s work is to design an optimal and effective solution for camera systems usable by businesses and households, which utilizes the latest communication technologies and secures the safe transfer on several levels. The result of my theoretical and practical experience will be the design of a secure data transfer based on the type and size of a subject, which will incorporate the current Internet tools (WAN, LAN), the means of mobile communication (mobile phones), notebooks and records and sounds scanners. The designed secure data transfer will include between 1 and 3 levels of transfer security and will be optimized at two price levels (optimal and the highest).en
dc.format31 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent887655 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpřenos obrazucs
dc.subjectbezpečný přenos informacícs
dc.subjectkomunikační technologiecs
dc.subjectnástroje mobilní komunikacecs
dc.subjectinternetcs
dc.subjectúrovně bezpečného přenosucs
dc.subjectdigitální záznamcs
dc.subjectdohledové pracovištěcs
dc.subjectdigitální kamerycs
dc.subjectanalogové kamerycs
dc.subjectLANcs
dc.subjectWANcs
dc.subjectpicture transferen
dc.subjectsecure data transferen
dc.subjectcommunication technologiesen
dc.subjectmeans of mobile communicationen
dc.subjectlevels of secure transferen
dc.subjectinterneten
dc.subjectdigital recorden
dc.subjectsupervisory workplaceen
dc.subjectdigital camerasen
dc.subjectanalog camerasen
dc.subjectLANen
dc.subjectWANen
dc.titleBezpečný přenos informací z kamerových systémůcs
dc.title.alternativeSecurity Transmission of iInformation from Camera Systemsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001622cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMachník, Petren
dc.date.accepted2010-06-03en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchMobilní technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSIM477_FEI_B2647_2612R059_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam