Absolvování individuální odborné praxe

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/78858

Show simple item record


dc.contributor.advisor Ochodková, Eliška en
dc.contributor.author Říha, Martin en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:39:29Z
dc.date.available 2010-09-29T13:39:29Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/78858
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zhodnocením absolvování individuální odborné praxe ve společnosti XEVOS Solutions s.r.o. Jsou zde uvedeny všechny potřebné informace o jednotlivých aplikacích a projektech, na kterých jsem pracoval. Zmíním se o znalostech, které mi scházely. Závěrem zhodnotím praxi, znalosti a zkušenosti, které jsem získal. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis is result of individual professional practise in the company XEVOS Solutions s.r.o. In this bachelor thesis are all need informations about single applications and projects on which I worked. So I mention knowledge, which missed for knowledges. At the end of the document, I make evaluation about practise, knowledge and experience which I gained. en
dc.format 9 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 1385297 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject C# cs
dc.subject content management system cs
dc.subject Enterprise ressource planning cs
dc.subject Silverlight cs
dc.subject IE8 cs
dc.subject Telerik cs
dc.subject ADO.NET cs
dc.subject LINQ cs
dc.subject ASP.NET cs
dc.subject .NET Framework cs
dc.subject IE8 en
dc.subject content management system en
dc.subject Enterprise ressource planning en
dc.subject ADO.NET en
dc.subject Telerik en
dc.subject Silverlight en
dc.subject .NET Framework en
dc.subject C# en
dc.subject ASP.NET en
dc.subject LINQ en
dc.title Absolvování individuální odborné praxe cs
dc.title.alternative Individual Professional Practise in the Company en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201001086 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2010-05-31 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 456 - Katedra informatiky en
dc.contributor.consultant Koudela, Adam en
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis RIH057_FEI_B2647_2612R025_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
RIH057_FEI_B2647_2612R025_2010.pdf 1.321Mb PDF View/Open
RIH057_FEI_B2647_2612R025_2010_zadani.pdf 323.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics