Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPalacký, Petren
dc.contributor.authorGela, Michalen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:40:21Z
dc.date.available2010-09-29T13:40:21Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78871
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractÚkolem mé bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat laboratorní stanoviště do cvičení k předmětu Číslicová a mikroprocesorová technika Bc., konkrétně k části, která se zabývá číslicovou technikou. Součástí práce byl také výběr a vytvoření laboratorních úloh, které studentům umožní prohloubit znalosti získané na přednáškách. Úlohy se věnují těmto tématům: základní vlastnosti logických obvodů TTL, návrh kombinačního obvodu, návrh sekvenčního obvodu, čítače impulsů, úprava signálů, monostabilní klopné obvody (MKO), astabilní klopné obvody (AKO), zákmity tlačítka, osmibitový D/A převodník. Náplní této práce bylo i praktické ověření navržených úloh na vytvořeném laboratorním stanovišti a vytvoření průvodní dokumentace. Průvodní dokumentace k laboratorním úlohám je součástí příloh.cs
dc.description.abstractThe goal of my thesis was to design and realize a laboratory site for the training course Digital and Microprocessor Technology Bachelor, specifically for the part that deals with digital techniques. A part of this work was also the selection and establishment of laboratory experiments, which will enable students to deepen the knowledge gained in lectures. The tasks are dedicated to these subjects: basic characteristics of TTL logic circuits, combinational circuit design, sequential circuit design, pulse counters, signal conditioning, monostable flip-flops (MKO), astable multivibrator (AKO), flicker button, 8-Bit DAC. In addition, the content of this work was the practical verification of the proposed tasks in the created laboratory site and creation of accompanying documentation. The documentation of laboratory tasks is included in the annexes.en
dc.format50 l. : il. + 2 váz. příl. + 6 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent8986436 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzákladní vlastnosti logických obvodůcs
dc.subjectkombinační logický obvodcs
dc.subjectsekvenční logický obvodcs
dc.subjectčítače impulsůcs
dc.subjectmonostabilní klopný obvodcs
dc.subjectastabilní klopný obvodcs
dc.subjectzákmity tlačítkacs
dc.subjectosmibitový D/A převodníkcs
dc.subjectbasic characteristic of TTL logic circuiten
dc.subjectcombinational circuit designen
dc.subjectsequential circuit designen
dc.subjectpulse countersen
dc.subjectsignal conditioningen
dc.subjectmonostable multivibratoren
dc.subjectastable multivibratoren
dc.subjectflicker buttonen
dc.subject8-Bit DACen
dc.titleLaboratorní stanoviště pro předmět Číslicová a mikroprocesorová technika Bc.cs
dc.title.alternativeLaboratory Stand for Subject Digital and Microprocessor Technique Bc.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000610cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠimoník, Petren
dc.date.accepted2010-06-03en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department448 - Katedra elektronikyen
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná a komerční elektronikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisGEL053_FEI_B2649_2602R014_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam