Laboratorní stanoviště pro předmět Číslicová a mikroprocesorová technika Bc.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/78871

Show simple item record


dc.contributor.advisor Palacký, Petr en
dc.contributor.author Gela, Michal en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:40:21Z
dc.date.available 2010-09-29T13:40:21Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/78871
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Úkolem mé bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat laboratorní stanoviště do cvičení k předmětu Číslicová a mikroprocesorová technika Bc., konkrétně k části, která se zabývá číslicovou technikou. Součástí práce byl také výběr a vytvoření laboratorních úloh, které studentům umožní prohloubit znalosti získané na přednáškách. Úlohy se věnují těmto tématům: základní vlastnosti logických obvodů TTL, návrh kombinačního obvodu, návrh sekvenčního obvodu, čítače impulsů, úprava signálů, monostabilní klopné obvody (MKO), astabilní klopné obvody (AKO), zákmity tlačítka, osmibitový D/A převodník. Náplní této práce bylo i praktické ověření navržených úloh na vytvořeném laboratorním stanovišti a vytvoření průvodní dokumentace. Průvodní dokumentace k laboratorním úlohám je součástí příloh. cs
dc.description.abstract The goal of my thesis was to design and realize a laboratory site for the training course Digital and Microprocessor Technology Bachelor, specifically for the part that deals with digital techniques. A part of this work was also the selection and establishment of laboratory experiments, which will enable students to deepen the knowledge gained in lectures. The tasks are dedicated to these subjects: basic characteristics of TTL logic circuits, combinational circuit design, sequential circuit design, pulse counters, signal conditioning, monostable flip-flops (MKO), astable multivibrator (AKO), flicker button, 8-Bit DAC. In addition, the content of this work was the practical verification of the proposed tasks in the created laboratory site and creation of accompanying documentation. The documentation of laboratory tasks is included in the annexes. en
dc.format 50 l. : il. + 2 váz. příl. + 6 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 8986436 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject základní vlastnosti logických obvodů cs
dc.subject kombinační logický obvod cs
dc.subject sekvenční logický obvod cs
dc.subject čítače impulsů cs
dc.subject monostabilní klopný obvod cs
dc.subject astabilní klopný obvod cs
dc.subject zákmity tlačítka cs
dc.subject osmibitový D/A převodník cs
dc.subject basic characteristic of TTL logic circuit en
dc.subject combinational circuit design en
dc.subject sequential circuit design en
dc.subject pulse counters en
dc.subject signal conditioning en
dc.subject monostable multivibrator en
dc.subject astable multivibrator en
dc.subject flicker button en
dc.subject 8-Bit DAC en
dc.title Laboratorní stanoviště pro předmět Číslicová a mikroprocesorová technika Bc. cs
dc.title.alternative Laboratory Stand for Subject Digital and Microprocessor Technique Bc. en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201000610 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Šimoník, Petr en
dc.date.accepted 2010-06-03 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 448 - Katedra elektroniky en
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Aplikovaná a komerční elektronika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis GEL053_FEI_B2649_2602R014_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
GEL053_FEI_B2649_2602R014_2010.pdf 8.570Mb PDF View/Open
GEL053_FEI_B2649_2602R014_2010_zadani.pdf 801.4Kb PDF View/Open
GEL053_FEI_B2649_2602R014_2010_priloha.pdf 4.049Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics