Absolvování individuální odborné praxe

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/78937

Show simple item record


dc.contributor.advisor Ochodková, Eliška en
dc.contributor.author Lukačko, Tomáš en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:44:01Z
dc.date.available 2010-09-29T13:44:01Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/78937
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je písemnou zprávou o průběhu absolvování individuální odborné praxe, kterou jsem vykonal ve společnosti T-SOFT a.s. Náplň mé práce souvisela především s programováním v prostředí ASP.NET a využitím technologií k tvorbě výstupních sestav ve dvou specifických projektech. V této zprávě se zaměřuji právě na popis mé práce s výše uvedenými technologiemi. V první kapitole popisuji odborné zaměření firmy a mé pracovní zařazení. Dále se věnuji popisu mně svěřených úkolů a jejich řešení. V závěru práce hodnotím nově nabyté zkušenosti a dovednosti, které jsem díky této praxi získal. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis is report on the completion of individual professional experience, which I have done in T-SOFT a.s. company. My work was connected mainly with programming in the ASP.NET environment and using technology to produce output reports in two specific projects. In this thesis I focus exactly on description of my work with technologies example above. In the first chapter I describe the professional orientation of the company and my work position. Further, I describe my tasks and their resolutions. Finally I evaluate my newly acquired experience and skills that I gained through this professional experience. en
dc.format 11 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 710599 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Crystal Reports cs
dc.subject iTextSharp cs
dc.subject ASP.NET cs
dc.subject C# cs
dc.subject výstupní sestava cs
dc.subject PDF cs
dc.subject RTF cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject webová aplikace cs
dc.subject Crystal Reports en
dc.subject iTextSharp en
dc.subject ASP.NET en
dc.subject C# en
dc.subject Output Report en
dc.subject PDF en
dc.subject RTF en
dc.subject Information System en
dc.subject Web Application en
dc.title Absolvování individuální odborné praxe cs
dc.title.alternative Individual Professional Practise in the Company en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201001043 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2010-06-01 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 456 - Katedra informatiky en
dc.contributor.consultant Chorzempa, Libor en
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis LUK192_FEI_B2647_2612R025_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
LUK192_FEI_B2647_2612R025_2010.pdf 693.9Kb PDF View/Open
LUK192_FEI_B2647_2612R025_2010_zadani.jpeg 319.1Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics