Vliv akustické zpětné vazby na činnost hovorových souprav

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/78986

Show simple item record


dc.contributor.advisor Tesař, Zdeněk en
dc.contributor.author Vinkler, Tomáš en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:46:42Z
dc.date.available 2010-09-29T13:46:42Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/78986
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na provedení analýzy vlivu akustické zpětné vazby soustavy mikrofon - reproduktor na činnost hovorových zařízení. Nejprve bylo nutné seznámit se se základními pojmy z oboru akustika a elektroakustika a také seznámení se se zpětnou vazbou. Konkrétně bylo nutné zjistit, jakým způsobem se zpětná vazba projevuje a to zejména, jak se projevuje v akustice. Po zjištění těchto informací mohlo proběhnout měření, které mělo za úkol pomoci nám se samotnou analýzou. Výsledky měření se vynesli do grafů a vyhodnotili. Pomocí naměřených výsledků jsme také vytvořili modelu této elektroakustické soustavy, který by byl vhodný pro technickou praxi. cs
dc.description.abstract This work is bent on analysis of influence of acoustic feedback of system microphone - speaker on activity voice sets. At first was necessary acquaint oneself with basic concepts of discipline acoustic and electroacoustics as well as identification with feedback. Concretely was necessary find out, how is feedback displayed, especially how is displayed in acoustics. After it, we found out these information, it was able to start measurement which help us with analysis. From results of measurements was compiled charts and these was analysed. With the aid of results we also created model that electroacoustic system, which would be acceptable for technical practice. en
dc.format 44, [16] l. : il. cs
dc.format.extent 1913048 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject akustika cs
dc.subject zpětná vazba cs
dc.subject soustava reproduktor - mikrofon cs
dc.subject frekvenční a fázová charakteristika cs
dc.subject acoustics en
dc.subject feedback en
dc.subject system microphone - speaker en
dc.subject frequency and phase-shift characteristic en
dc.title Vliv akustické zpětné vazby na činnost hovorových souprav cs
dc.title.alternative Influence of acoustic feedback on the activity of voice sets en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201000590 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Vaněk, Jan en
dc.date.accepted 2010-06-02 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 454 - Katedra telekomunikační techniky en
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Telekomunikační technika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis VIN072_FEI_B2647_2601R013_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
VIN072_FEI_B2647_2601R013_2010.pdf 1.824Mb PDF View/Open
VIN072_FEI_B2647_2601R013_2010_zadani.pdf 265.3Kb PDF View/Open
VIN072_FEI_B2647_2601R013_2010_priloha.pdf 164.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics