Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorTesař, Zdeněken
dc.contributor.authorVinkler, Tomášen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:46:42Z
dc.date.available2010-09-29T13:46:42Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78986
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na provedení analýzy vlivu akustické zpětné vazby soustavy mikrofon - reproduktor na činnost hovorových zařízení. Nejprve bylo nutné seznámit se se základními pojmy z oboru akustika a elektroakustika a také seznámení se se zpětnou vazbou. Konkrétně bylo nutné zjistit, jakým způsobem se zpětná vazba projevuje a to zejména, jak se projevuje v akustice. Po zjištění těchto informací mohlo proběhnout měření, které mělo za úkol pomoci nám se samotnou analýzou. Výsledky měření se vynesli do grafů a vyhodnotili. Pomocí naměřených výsledků jsme také vytvořili modelu této elektroakustické soustavy, který by byl vhodný pro technickou praxi.cs
dc.description.abstractThis work is bent on analysis of influence of acoustic feedback of system microphone - speaker on activity voice sets. At first was necessary acquaint oneself with basic concepts of discipline acoustic and electroacoustics as well as identification with feedback. Concretely was necessary find out, how is feedback displayed, especially how is displayed in acoustics. After it, we found out these information, it was able to start measurement which help us with analysis. From results of measurements was compiled charts and these was analysed. With the aid of results we also created model that electroacoustic system, which would be acceptable for technical practice.en
dc.format44, [16] l. : il.cs
dc.format.extent1913048 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectakustikacs
dc.subjectzpětná vazbacs
dc.subjectsoustava reproduktor - mikrofoncs
dc.subjectfrekvenční a fázová charakteristikacs
dc.subjectacousticsen
dc.subjectfeedbacken
dc.subjectsystem microphone - speakeren
dc.subjectfrequency and phase-shift characteristicen
dc.titleVliv akustické zpětné vazby na činnost hovorových soupravcs
dc.title.alternativeInfluence of acoustic feedback on the activity of voice setsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000590cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVaněk, Janen
dc.date.accepted2010-06-02en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department454 - Katedra telekomunikační technikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisVIN072_FEI_B2647_2601R013_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam