Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorNěmec, Martinen
dc.contributor.authorFoltýn, Lukášen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:48:12Z
dc.date.available2010-09-29T13:48:12Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79014
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem práce je ověřit možnosti automatického testování elektrických obvodů. Základní myšlenkou je vytvoření aplikace, která bude umožňovat uživateli samostatné sestavení obvodu podle zadání a jeho následné automatické vyhodnocení. Nejdůležitější výhoda je v tom, že si student může sám testovat své znalosti. Pedagog do modulu vloží pouze zadání a vyhodnocování obvodu pak probíhá automaticky. Pro přístup k samotné aplikaci by mělo sloužit webové rozhraní, navíc by student neměl být omezen instalováním nestandardních programů. Přes webové rozhraní je také spouštěn applet s editorem obvodů, ve kterém probíhá simulace zapojení.cs
dc.description.abstractThe goal is to verify the possibility of automatic testing of electrical circuits. The basic idea is to create an application that will allow the user to build a separate circuit according to the assignment and his subsequent automatic evaluation. The most important advantage is that the student can test their own knowledge. Teacher inserts only entry in the module and evaluation circuit then occurs automatically. To access the application itself should serve the web interface, students would also not be limited to installing some non-standard programs. Through the web interface is also running the applet with the editor of the district in which the simulation is involved.en
dc.format38 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent517398 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectelektrické obvodycs
dc.subjectLMS systémcs
dc.subjectJavacs
dc.subjectAppletcs
dc.subjectXMLcs
dc.subjecthttpcs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectelectrical circuitsen
dc.subjectLMS systemen
dc.subjectJavaen
dc.subjectAppleten
dc.subjectXMLen
dc.subjectHTTPen
dc.subjectPHPen
dc.subjectMySQLen
dc.titleModul pro automatické testování a vyhodnocování simulací základních elektrických obvodůcs
dc.title.alternativeModule for Automatic Testing and Evaluation Simulation of Basic Electric Circuitsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000989cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeSlanina, Zdeněken
dc.date.accepted2010-06-01en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisFOL181_FEI_B2647_2612R025_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam