Modul pro automatické testování a vyhodnocování simulací základních elektrických obvodů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/79014

Show simple item record


dc.contributor.advisor Němec, Martin en
dc.contributor.author Foltýn, Lukáš en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:48:12Z
dc.date.available 2010-09-29T13:48:12Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/79014
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Cílem práce je ověřit možnosti automatického testování elektrických obvodů. Základní myšlenkou je vytvoření aplikace, která bude umožňovat uživateli samostatné sestavení obvodu podle zadání a jeho následné automatické vyhodnocení. Nejdůležitější výhoda je v tom, že si student může sám testovat své znalosti. Pedagog do modulu vloží pouze zadání a vyhodnocování obvodu pak probíhá automaticky. Pro přístup k samotné aplikaci by mělo sloužit webové rozhraní, navíc by student neměl být omezen instalováním nestandardních programů. Přes webové rozhraní je také spouštěn applet s editorem obvodů, ve kterém probíhá simulace zapojení. cs
dc.description.abstract The goal is to verify the possibility of automatic testing of electrical circuits. The basic idea is to create an application that will allow the user to build a separate circuit according to the assignment and his subsequent automatic evaluation. The most important advantage is that the student can test their own knowledge. Teacher inserts only entry in the module and evaluation circuit then occurs automatically. To access the application itself should serve the web interface, students would also not be limited to installing some non-standard programs. Through the web interface is also running the applet with the editor of the district in which the simulation is involved. en
dc.format 38 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 517398 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject elektrické obvody cs
dc.subject LMS systém cs
dc.subject Java cs
dc.subject Applet cs
dc.subject XML cs
dc.subject http cs
dc.subject PHP cs
dc.subject MySQL cs
dc.subject electrical circuits en
dc.subject LMS system en
dc.subject Java en
dc.subject Applet en
dc.subject XML en
dc.subject HTTP en
dc.subject PHP en
dc.subject MySQL en
dc.title Modul pro automatické testování a vyhodnocování simulací základních elektrických obvodů cs
dc.title.alternative Module for Automatic Testing and Evaluation Simulation of Basic Electric Circuits en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201000989 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Slanina, Zdeněk en
dc.date.accepted 2010-06-01 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 456 - Katedra informatiky en
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis FOL181_FEI_B2647_2612R025_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
FOL181_FEI_B2647_2612R025_2010.pdf 505.2Kb PDF View/Open
FOL181_FEI_B2647_2612R025_2010_zadani.pdf 321.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics