Konfigurace řídicího systému pomocí simulace Hardware in the Loop

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/79026

Show simple item record


dc.contributor.advisor Noskievič, Petr en
dc.contributor.author Szymeczek, Michal en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:48:49Z
dc.date.available 2010-09-29T13:48:49Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/79026
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá konfigurací řídicího systému technikou Hardware in the Loop. V úvodu je vysvětlena metoda HiL a popsána funkce servopohonů. Následuje seznámení s vytvářením matematických modelů elektrohydraulických servopohonů. Dále jsou popsány různé průmyslové aplikace elektrohydraulických polohových servopohonů. Pro tyto aplikace je proveden návrh řídicího algoritmu včetně nastavení parametrů řídicího systému HNC100. Pomocí simulace HiL je otestována správnost nastavených parametrů řídicího systému, které jsou následně doladěny. Závěr práce popisuje výhody použití HiL simulace a její možné uplatnění v technické praxi. cs
dc.description.abstract The Bachelor thesis deals with the configuration of control system by the technique Hardware in the Loop. The method Hardware in the Loop is explained and the functions of the servo drives are also described in the introduction. The introduction of creating the mathematical models of electro-hydraulic servo drives follows. Various industrial applications of electro-hydraulic positional servo drives are described further. The design of control algorithm is done for these applications including the parameter setting of control system HNC100. By means of simulation HiL the set parameters accuracy of control system is tested, the parameters are consequently tuned. The conclusion of the thesis describes the advantages of HiL simulation usage and its possible use in the technical practice. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2434303 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Hardware in the Loop cs
dc.subject elektrohydraulický servopohon cs
dc.subject konfigurace cs
dc.subject nastavení cs
dc.subject řídicí systém cs
dc.subject simulace cs
dc.subject stabilita cs
dc.subject zesílení cs
dc.subject Hardware in the Loop en
dc.subject electrohydraulic servo drive en
dc.subject configuration en
dc.subject setting en
dc.subject control system en
dc.subject simulation en
dc.subject stability en
dc.subject gain en
dc.title Konfigurace řídicího systému pomocí simulace Hardware in the Loop cs
dc.title.alternative Configuration of the Control System using the Hardware in the Loop Simulation en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Žídek, Jan en
dc.date.accepted 2010-06-11 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programy cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department Neuvedeno cs
dc.thesis.degree-program Mechatronika cs
dc.thesis.degree-branch Mechatronické systémy cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2790 cs
dc.identifier.thesis SZY024_USP_B3943_3906R006_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SZY024_USP_B3943_3906R006_2010.pdf 2.321Mb PDF View/Open
SZY024_USP_B3943_3906R006_2010_zadani.pdf 703.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics