Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorNoskievič, Petren
dc.contributor.authorSzymeczek, Michalen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:48:49Z
dc.date.available2010-09-29T13:48:49Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79026
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá konfigurací řídicího systému technikou Hardware in the Loop. V úvodu je vysvětlena metoda HiL a popsána funkce servopohonů. Následuje seznámení s vytvářením matematických modelů elektrohydraulických servopohonů. Dále jsou popsány různé průmyslové aplikace elektrohydraulických polohových servopohonů. Pro tyto aplikace je proveden návrh řídicího algoritmu včetně nastavení parametrů řídicího systému HNC100. Pomocí simulace HiL je otestována správnost nastavených parametrů řídicího systému, které jsou následně doladěny. Závěr práce popisuje výhody použití HiL simulace a její možné uplatnění v technické praxi.cs
dc.description.abstractThe Bachelor thesis deals with the configuration of control system by the technique Hardware in the Loop. The method Hardware in the Loop is explained and the functions of the servo drives are also described in the introduction. The introduction of creating the mathematical models of electro-hydraulic servo drives follows. Various industrial applications of electro-hydraulic positional servo drives are described further. The design of control algorithm is done for these applications including the parameter setting of control system HNC100. By means of simulation HiL the set parameters accuracy of control system is tested, the parameters are consequently tuned. The conclusion of the thesis describes the advantages of HiL simulation usage and its possible use in the technical practice.en
dc.format.extent2434303 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectHardware in the Loopcs
dc.subjectelektrohydraulický servopohoncs
dc.subjectkonfiguracecs
dc.subjectnastavenícs
dc.subjectřídicí systémcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectstabilitacs
dc.subjectzesílenícs
dc.subjectHardware in the Loopen
dc.subjectelectrohydraulic servo driveen
dc.subjectconfigurationen
dc.subjectsettingen
dc.subjectcontrol systemen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectstabilityen
dc.subjectgainen
dc.titleKonfigurace řídicího systému pomocí simulace Hardware in the Loopcs
dc.title.alternativeConfiguration of the Control System using the Hardware in the Loop Simulationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŽídek, Janen
dc.date.accepted2010-06-11en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.departmentNeuvedenocs
dc.thesis.degree-programMechatronikacs
dc.thesis.degree-branchMechatronické systémycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisSZY024_USP_B3943_3906R006_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam