Modelování požáru v silničním tunelu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/79032

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kučera, Petr en
dc.contributor.author Břeská, Pavla en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:49:09Z
dc.date.available 2010-09-29T13:49:09Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/79032
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou silničních tunelů a matematického modelování požáru v tunelu. Jednotlivé kapitoly popisují základní charakteristiky silničních tunelů, typy větrání, problematiku proudění vzduchu v tunelu, charakteristiku a konkrétní případy požárních zkoušek v ČR i ve světě. Závěrečná část je věnována matematickému modelování požáru. V rámci diplomové práce byly modelovány vytvořené požární scénáře využitím programu PyroSim a bylo sledováno, které faktory ovlivňují šíření kouře v tunelu. cs
dc.description.abstract This thesis deals with the issue of road tunnels and mathematical modeling of fire in the tunnel. Individual chapters describe the basic characteristics of road tunnels, ventilation types, issues of airflow in the tunnel, and the characteristics of specific cases of fire tests. The last chapter describe theory of mathematical modeling. Several fire scenarios were modelled using the program PyroSim and the work examines which factors are influencing the movement of the smoke in the tunnel. en
dc.format 48, [12] l. : il. cs
dc.format.extent 2534876 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject silniční tunel cs
dc.subject požární zkouška cs
dc.subject požární scénář cs
dc.subject modelování požáru cs
dc.subject road tunnel en
dc.subject fire test en
dc.subject fire scenario en
dc.subject modelling of fires en
dc.title Modelování požáru v silničním tunelu cs
dc.title.alternative Modelling of a Road Tunnel Fire en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201001278 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Míček, Dalibor en
dc.date.accepted 2010-06-01 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva en
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis BRE122_FBI_N3908_3908T006_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BRE122_FBI_N3908_3908T006_2010.pdf 2.417Mb PDF View/Open
BRE122_FBI_N3908_3908T006_2010_zadani.pdf 5.633Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics