Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKučera, Petren
dc.contributor.authorBřeská, Pavlaen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:49:09Z
dc.date.available2010-09-29T13:49:09Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79032
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou silničních tunelů a matematického modelování požáru v tunelu. Jednotlivé kapitoly popisují základní charakteristiky silničních tunelů, typy větrání, problematiku proudění vzduchu v tunelu, charakteristiku a konkrétní případy požárních zkoušek v ČR i ve světě. Závěrečná část je věnována matematickému modelování požáru. V rámci diplomové práce byly modelovány vytvořené požární scénáře využitím programu PyroSim a bylo sledováno, které faktory ovlivňují šíření kouře v tunelu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the issue of road tunnels and mathematical modeling of fire in the tunnel. Individual chapters describe the basic characteristics of road tunnels, ventilation types, issues of airflow in the tunnel, and the characteristics of specific cases of fire tests. The last chapter describe theory of mathematical modeling. Several fire scenarios were modelled using the program PyroSim and the work examines which factors are influencing the movement of the smoke in the tunnel.en
dc.format48, [12] l. : il.cs
dc.format.extent2534876 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsilniční tunelcs
dc.subjectpožární zkouškacs
dc.subjectpožární scénářcs
dc.subjectmodelování požárucs
dc.subjectroad tunnelen
dc.subjectfire testen
dc.subjectfire scenarioen
dc.subjectmodelling of firesen
dc.titleModelování požáru v silničním tunelucs
dc.title.alternativeModelling of a Road Tunnel Fireen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001278cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMíček, Daliboren
dc.date.accepted2010-06-01en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisBRE122_FBI_N3908_3908T006_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam