Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHerecová, Lenkaen
dc.contributor.authorHejzlar, Tomášen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:50:39Z
dc.date.available2010-09-29T13:50:39Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79060
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTeoretická část diplomové práce se zabývá literární rešerší v oblasti možností modelování šíření nebezpečných látek. Jsou popsány přístupy k matematický modelům s využitím modelovacích softwarů a nastíněno provádění fyzikálního modelu v aerodynamickém tunelu. Experimentální část je zaměřená na porovnávání šíření různě těžkých plynných polutantů pomocí fyzikálního modelu. Fyzikální experiment probíhal v aerodynamickém tunelu nízkých rychlostí. Jako detekční technika byla použita metoda CO2 laserové optoakustické detekce. Tento experiment byl v další části práce proveden také pomocí modelovacích softwarů. Porovnávaly se přístupy modelovacích softwarů k vlivu hmotnosti polutantů na jejich šíření do okolí. Jsou uvedeny výhody a nevýhody použitých modelů a vyhod-noceny výstupy. Dále bylo provedeno statistické vyhodnocení pomocí statistického sys-tému Trilobyte QC Expert 2.5.cs
dc.description.abstractThe theoretic part of the thesis covers literary background research in the area of possible simulations of the diffusion of dangerous chemicals. The utilization of mathe-matical and physical model is described, as well as the simulation software (mathemati-cal model) and aerodynamic tunnel (physical model). Experimental part is focused on the comparison of the dispersion of gas pollu-tants with different weights by means of physical model. Physical experiment was per-formed in an aerodynamic tunnel. The CO2-LOAD method was used for measurement. In the following part of the thesis, this experiment was performed by simulation software. The approaches of simulation software to the effect of spread of gas pollutants with different weights were compared. The advantages and disadvantages of used software are presented and the outputs are interpreted. The statistical evaluation by statistic system Trilobite QC Expert 2.5 was also carried out.en
dc.format80, [10] l. : il.cs
dc.format.extent2704177 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmodelovací softwarycs
dc.subjectfyzikální modelcs
dc.subjectmatematický modelcs
dc.subjectrůzně těžké polutantycs
dc.subjectphysical modelen
dc.subjectsimulation softwareen
dc.subjectpollutants with different weightsen
dc.subjectmathematical modelen
dc.titleModelování šíření různě těžkých plynných polutantůcs
dc.title.alternativeModelling of Spread of Gas Pollutants Having Different Weightsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001514cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVěžníková, Hanaen
dc.date.accepted2010-06-01en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisHEJ076_FBI_N3908_3908T002_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam