Modelování šíření různě těžkých plynných polutantů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/79060

Show simple item record


dc.contributor.advisor Herecová, Lenka en
dc.contributor.author Hejzlar, Tomáš en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:50:39Z
dc.date.available 2010-09-29T13:50:39Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/79060
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce se zabývá literární rešerší v oblasti možností modelování šíření nebezpečných látek. Jsou popsány přístupy k matematický modelům s využitím modelovacích softwarů a nastíněno provádění fyzikálního modelu v aerodynamickém tunelu. Experimentální část je zaměřená na porovnávání šíření různě těžkých plynných polutantů pomocí fyzikálního modelu. Fyzikální experiment probíhal v aerodynamickém tunelu nízkých rychlostí. Jako detekční technika byla použita metoda CO2 laserové optoakustické detekce. Tento experiment byl v další části práce proveden také pomocí modelovacích softwarů. Porovnávaly se přístupy modelovacích softwarů k vlivu hmotnosti polutantů na jejich šíření do okolí. Jsou uvedeny výhody a nevýhody použitých modelů a vyhod-noceny výstupy. Dále bylo provedeno statistické vyhodnocení pomocí statistického sys-tému Trilobyte QC Expert 2.5. cs
dc.description.abstract The theoretic part of the thesis covers literary background research in the area of possible simulations of the diffusion of dangerous chemicals. The utilization of mathe-matical and physical model is described, as well as the simulation software (mathemati-cal model) and aerodynamic tunnel (physical model). Experimental part is focused on the comparison of the dispersion of gas pollu-tants with different weights by means of physical model. Physical experiment was per-formed in an aerodynamic tunnel. The CO2-LOAD method was used for measurement. In the following part of the thesis, this experiment was performed by simulation software. The approaches of simulation software to the effect of spread of gas pollutants with different weights were compared. The advantages and disadvantages of used software are presented and the outputs are interpreted. The statistical evaluation by statistic system Trilobite QC Expert 2.5 was also carried out. en
dc.format 80, [10] l. : il. cs
dc.format.extent 2704177 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject matematický model cs
dc.subject modelovací softwary cs
dc.subject různě těžké polutanty cs
dc.subject fyzikální model cs
dc.subject pollutants with different weights en
dc.subject mathematical model en
dc.subject simulation software en
dc.subject physical model en
dc.title Modelování šíření různě těžkých plynných polutantů cs
dc.title.alternative Modelling of Spread of Gas Pollutants Having Different Weights en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201001514 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Věžníková, Hana en
dc.date.accepted 2010-06-01 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 040 - Katedra bezpečnostního managementu en
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Bezpečnostní inženýrství cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis HEJ076_FBI_N3908_3908T002_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HEJ076_FBI_N3908_3908T002_2010.pdf 2.578Mb PDF View/Open
HEJ076_FBI_N3908_3908T002_2010_zadani.pdf 664.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics