Analýza bezpečnostní dokumentace velkého obchodního centra

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/79128

Show simple item record


dc.contributor.advisor Smetana, Marek en
dc.contributor.author Kožušníková, Lucie en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:54:16Z
dc.date.available 2010-09-29T13:54:16Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/79128
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá posouzením vhodnosti a potřeby zpracovávání dokumentace postupů zvládání mimořádných událostí v rámci vybraného obchodního centra. V teoretické části jsou objasněny pojmy a právní normy spojené s touto problematikou, stručně se vyjadřuje k historii vybraného obchodního centra. Dále je zde popsána bezpečnostní dokumentace z obecného hlediska. Protože není možné v mé diplomové práci obsáhnout všechny plány bezpečnostní dokumentace, je v teoretické a dále pak i v praktické části řešen hlavně plán evakuace. V praktické části je popsána již existující dokumentaci vztahující se k evakuaci a její přepracovaná verze. cs
dc.description.abstract The thesis considers the requirements and suitability of the processing and procedure documentation for managing emergency situations within a selected shopping center. The theoretical part of the thesis describes terminology and legal standards related to this issue. And it also describes briefly the history of the shopping center. Furthermore, the theoretical part of the thesis describes safety documentation from the general point of view. Because of the limited size of the thesis, it is not possible to include all schemes for safety documentation. Therefore, the theoretical part and then a practical part of the thesis deal mainly with the evacuation plan. The practical part of the thesis describes the already existing documentation related to the evacuation and its revision. en
dc.format 69 l. : il. cs
dc.format.extent 4347485 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject bezpečnostní dokumentace cs
dc.subject evakuační karta cs
dc.subject cvičná evakuace cs
dc.subject obchodní centrum cs
dc.subject plán evakuace cs
dc.subject safety documents en
dc.subject emergency card en
dc.subject practice evacuation en
dc.subject shopping center en
dc.subject evacuation plans en
dc.title Analýza bezpečnostní dokumentace velkého obchodního centra cs
dc.title.alternative Analysis of Safety Documentation of a Large Shopping Centre en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201001532 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Macura, Milan en
dc.date.accepted 2010-06-02 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 040 - Katedra bezpečnostního managementu en
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Bezpečnostní inženýrství cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis KOZ248_FBI_N3908_3908T002_2010 en

Files in this item

Files Size Format View
KOZ248_FBI_N3908_3908T002_2010.pdf 4.146Mb PDF View/Open
KOZ248_FBI_N3908_3908T002_2010_zadani.jpg 976.9Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics