Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorChudová, Danaen
dc.contributor.authorBrandejs, Vlastimilen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:55:03Z
dc.date.available2010-09-29T13:55:03Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79143
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce je analyzovat nedostatky zjištěné při kontrolách státního poţárního dozoru ve vybraných obchodních řetězcích. Na základě provedené analýzy pak navrhnout taková opatření, která povedou k jejich eliminaci. Diplomová práce řeší problematiku nedostatků v oblasti poţární ochrany zjištěných při kontrolách státním poţárním dozorem ve vybraných obchodních řetězcích. Teoretická část poskytuje základní informace o poţární ochraně v České republice, rozděluje a upřesňuje povinnosti provozovatelů činností bez zvýšeného, se zvýšeným a s vysokým poţárním nebezpečím, dále se zabývá kontrolní činností prováděnou státním poţárním dozorem, popisuje rozdělení kontrol a zajištění poţární ochrany v obchodních řetězcích. Praktická část je zaměřena na konkrétní nedostatky na úseku poţární ochrany zjištěné při kontrolách státního poţárního dozoru ve vybraných obchodních řetězcích. Součástí praktické části jsou rovněţ vzorové přílohy ve formě dokumentace poţární ochrany. V závěru práce jsou navrţena opatření, která při jejich aplikaci v obchodních domech vyloučí neustále se opakující závady.cs
dc.description.abstractThe aim of this master’s thesis is to analyze deficiencies discovered during controls of state fire supervision in chosen chain stores. Based on the analysis, the thesis proposes measures to eliminate these defects. The master’s thesis deals with inadequacies in the area of state fire supervision revealed during checks in chosen chain stores. The theoretical part provides general information about fire protection in the Czech Republic and specifies duties of operators without increased, with increased and with high fire risk. Moreover, it examines check-up activities of state fire supervision and describes division of controls and provision of fire protection in chain stores. The practical part of the thesis concentrates on particular deficiencies discovered during controls of state fire supervision in chosen department stores. The practical part also contains sample annexes in the form of fire protection documentation. In the conclusion, the thesis suggests measures whose implementation in chain stores will eliminate recurrent defects.en
dc.format112 l. : il.cs
dc.format.extent1232798 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpožární ochranacs
dc.subjectstátní požární dozorcs
dc.subjectobchodní řetězcecs
dc.subjectzjištěné závadycs
dc.subjectfire protectionen
dc.subjectstate fire supervisionen
dc.subjectchain storesen
dc.subjectdiscovered deficienciesen
dc.titleKontrolní činnost v obchodních řetězcíchcs
dc.title.alternativeInspection Activity in Chains of Storesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001500cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePliska, Martinen
dc.date.accepted2010-06-03en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisBRA148_FBI_N3908_3908T002_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam