Kontrolní činnost v obchodních řetězcích

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/79143

Show simple item record


dc.contributor.advisor Chudová, Dana en
dc.contributor.author Brandejs, Vlastimil en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:55:03Z
dc.date.available 2010-09-29T13:55:03Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/79143
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je analyzovat nedostatky zjištěné při kontrolách státního poţárního dozoru ve vybraných obchodních řetězcích. Na základě provedené analýzy pak navrhnout taková opatření, která povedou k jejich eliminaci. Diplomová práce řeší problematiku nedostatků v oblasti poţární ochrany zjištěných při kontrolách státním poţárním dozorem ve vybraných obchodních řetězcích. Teoretická část poskytuje základní informace o poţární ochraně v České republice, rozděluje a upřesňuje povinnosti provozovatelů činností bez zvýšeného, se zvýšeným a s vysokým poţárním nebezpečím, dále se zabývá kontrolní činností prováděnou státním poţárním dozorem, popisuje rozdělení kontrol a zajištění poţární ochrany v obchodních řetězcích. Praktická část je zaměřena na konkrétní nedostatky na úseku poţární ochrany zjištěné při kontrolách státního poţárního dozoru ve vybraných obchodních řetězcích. Součástí praktické části jsou rovněţ vzorové přílohy ve formě dokumentace poţární ochrany. V závěru práce jsou navrţena opatření, která při jejich aplikaci v obchodních domech vyloučí neustále se opakující závady. cs
dc.description.abstract The aim of this master’s thesis is to analyze deficiencies discovered during controls of state fire supervision in chosen chain stores. Based on the analysis, the thesis proposes measures to eliminate these defects. The master’s thesis deals with inadequacies in the area of state fire supervision revealed during checks in chosen chain stores. The theoretical part provides general information about fire protection in the Czech Republic and specifies duties of operators without increased, with increased and with high fire risk. Moreover, it examines check-up activities of state fire supervision and describes division of controls and provision of fire protection in chain stores. The practical part of the thesis concentrates on particular deficiencies discovered during controls of state fire supervision in chosen department stores. The practical part also contains sample annexes in the form of fire protection documentation. In the conclusion, the thesis suggests measures whose implementation in chain stores will eliminate recurrent defects. en
dc.format 112 l. : il. cs
dc.format.extent 1232798 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject požární ochrana cs
dc.subject státní požární dozor cs
dc.subject obchodní řetězce cs
dc.subject zjištěné závady cs
dc.subject fire protection en
dc.subject state fire supervision en
dc.subject chain stores en
dc.subject discovered deficiencies en
dc.title Kontrolní činnost v obchodních řetězcích cs
dc.title.alternative Inspection Activity in Chains of Stores en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201001500 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Pliska, Martin en
dc.date.accepted 2010-06-03 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 040 - Katedra bezpečnostního managementu en
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Bezpečnostní inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis BRA148_FBI_N3908_3908T002_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BRA148_FBI_N3908_3908T002_2010.pdf 1.175Mb PDF View/Open
BRA148_FBI_N3908_3908T002_2010_zadani.pdf 4.944Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics