Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSobek, Mareken
dc.contributor.authorAdámek, Janen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:57:20Z
dc.date.available2010-09-29T13:57:20Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79187
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce řeší problematiku stáří vybrané mobilní požární techniky nasazené u jednotek sboru dobrovolných hasičů v okrese Prostějov. V práci je provedena analýza současného stavu vybrané mobilní požární techniky, rozbor výjezdové činnosti, kilometrových průběhů a časové náročnosti při opravách a údržbě. Dále se práce zabývá možnostmi obcí finančně zajistit nároky na obnovu mobilní požární techniky, na základě kterých je sestaven model její obnovy.cs
dc.description.abstractThe thesis provides an investigation into of the age of the selected mobile fire appliances deployed at the volunteer fire brigades of Prostejov District. The thesis analyzes the current state of the selected mobile fire appliances, the analysis focuses on departure operations, mileage distribution and delays in repairs and maintenance. The paper then discusses the potential of municipalities to meet the financial demands of the mobile fire appliances restoration efforts. The thesis is concluded with the presentation of a restoration model for the mobile fire appliances.en
dc.format59, [15] l. : il.cs
dc.format.extent2024784 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectjednotka SDH obcecs
dc.subjectdopravní automobilcs
dc.subjectcisternová automobilová stříkačkacs
dc.subjectmobilní požární technikacs
dc.subjectfinancecs
dc.subjectobnovacs
dc.subjectvolunteer fire brigadesen
dc.subjectcrew carrieren
dc.subjectfire water tendersen
dc.subjectmobile fire appliancesen
dc.subjectfinanceen
dc.subjectmodificationen
dc.titleStudie možností obměny mobilní požární techniky jednotek SDH obcí okresu Prostějovcs
dc.title.alternativeStudy of Possibilities of Modifications in Mobile Fire Appliances of Volunteer Fire Brigades of Prostějov Districten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001274cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeJahn, Ivoen
dc.date.accepted2010-06-01en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.contributor.consultantŠenovský, Michailen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisADA255_FBI_N3908_3908T006_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam