Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVečerková, Janaen
dc.contributor.authorSvitková, Barboraen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:03:31Z
dc.date.available2010-09-29T14:03:31Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79293
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem této práce je analyzovat zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. A jeho zhodnocení provést na ekologické havárii. V první části práce je řešena odpovědnost osob za škody na životním prostředí, stručný popis směrnice EU 2004/35/EC a detailnější zpracování zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Nakonec jsou naznačeny rozdíly v implementaci zákona mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. V druhé části práce je provedena analýza na ekologické havárii způsobená Lučebními závody Draslovka a. s. Kolín na řece Labi v roce 2006.cs
dc.description.abstractThe aim of this paper is to analyze the Act No. 167/2008 Coll. to prevent environmental harm and the remedy, and amending certain laws. And his appreciation to the selected environmental disaster. The first part dealt with the responsibility of individuals for damages to the environment, a brief description of the Directive 2004/35/EC and the elaboration of Act No. 167/2008 Coll. to prevent environmental harm and the remedy, and amending certain laws. Finally, the differences are outlined in the implementation of the Act between the Czech republic and Slovak Republic. In the second part is an analysis of the ecological disaster caused Lučební závody Draslovka a. s. Kolín on the river Elbe in 2006.en
dc.format45 l. : il.cs
dc.format.extent844129 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectekologická újmacs
dc.subjectzákon o ekologické újměcs
dc.subjectsměrnice 2004/35/ECcs
dc.subjectecological damageen
dc.subjectenvironmental injury lawen
dc.subjectdirective 2004/35/ECen
dc.titleAnalýza implementace Směrnice EU 2004/35/EC do právního řádu České republikycs
dc.title.alternativeThe Analysis of Implementation of EU Directive 2004/35/EC into Czech Republic’s Lawen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001205cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeSikorová, Kateřinaen
dc.date.accepted2010-05-26en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchHavarijní plánování a krizové řízenícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSVI058_FBI_B3908_3908R003_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam