Show simple item record

dc.contributor.advisorHolubová, Věraen
dc.contributor.authorKomačka, Petren
dc.date.accessioned2010-09-29T14:03:56Z
dc.date.available2010-09-29T14:03:56Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79301
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce vysvětluje a přibližuje jednotlivé druhy technických prostředků zabraňujících odcizení, zneužití silničních motorových vozidel neoprávněnými subjekty. V úvodu práce je popsán právní rámec vztahující se k této problematice, dále jsou uvedeny základní pojmy. Podstatnou částí je popis jednotlivých technických prostředků zabezpečujících vozidla. Závěr práce je zaměřen na slabé a silné stránky technických prostředků analyzovaných metodou SWOT a na modelování situace s případnými návrhy posilujícími zabezpečení silničního motorového vozidla.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis explains and clarifies individual kinds of technical means preventing thefts and road motor vehicles abuse by unauthorized entities. The introduction describes the legal framework related to this issue, the basic terms are presented. The essential part is a description of the technical means securing the vehicles. The conclusion of the thesis focuses on the weaknesses and strenghts of technical means analyzed by means of using the SWOT method and on modeling of situations with potential suggestions enforcing the security of road motor vehicles.en
dc.format45 l. : il.cs
dc.format.extent3349398 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsilniční motorové vozidlocs
dc.subjectzabezpečovací prostředekcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectroad motor vehicleen
dc.subjectsecurity meansen
dc.subjectanalysisen
dc.titleAnalýza technických prostředků zabezpečujících silniční motorová vozidla.cs
dc.title.alternativeAnalysis of Technical Means to Secure Road Motor Vehiclesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001441cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠčurek, Radomíren
dc.date.accepted2010-05-27en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKOM116_FBI_B3908_3908R005_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record