Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVeselý, Václaven
dc.contributor.authorVrzal, Stanislaven
dc.date.accessioned2010-09-29T14:05:10Z
dc.date.available2010-09-29T14:05:10Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79325
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá právní úpravou v oblasti technické ochrany objektu a možnostmi ochrany proti vniknutí do areálu. Dále popisuje současný stav zabezpečení Pivovaru Litovel a.s. Cílem bakalářské práce je zjistit a popsat aktuální rizika spojená s ochranou Pivovaru Litovel a.s. a na základě teoretických znalostí a praktických poznatků navrhnout způsob pro minimalizaci nebezpečí v tomto objektu.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on legal regulations in the field of technical property security and security posibility against intrusion to the area. Next is the current state security description of the company Pivovar Litovel a.s. The aim of the bachelor thesis is to find out and descibe current risk related to a company’s protection and on the teoretical and practical base of knowledge to propose the right way to minimalize a danger in this property.en
dc.format43 l. : il.cs
dc.format.extent1148343 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectochrana objektucs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectsecurityen
dc.subjectobject protectionen
dc.subjectrisken
dc.titleZabezpečení Pivovaru Litovel prostředky technické ochranycs
dc.title.alternativeSecurity of Litovel Brewery Using the Means of Technical Protectionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001468cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeČech, Lumíren
dc.date.accepted2010-05-28en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisVRZ018_FBI_B3908_3908R005_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam