Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHakalová, Janaen
dc.contributor.authorŠtefelová, Lenkaen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:12:46Z
dc.date.available2010-09-29T14:12:46Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79473
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na analýzu dlouhodobého majetku z pohledu českých účetních předpisů a mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Nejprve je provedeno vymezení a popis jednotlivých oblastí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle obou účetních systémů. Následně je provedeno srovnání těchto dvou účetních systémů. Srovnávací část je zaměřena na dlouhodobý hmotný majetek. Byly zjištěny odlišnosti mezi českými účetními předpisy a mezinárodními standardy účetního výkaznictví.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on an analysis of the long-term assets from the perspective of the Czech accounting regulations and International Financial Reporting Standards. First is performed definition and description of the apportionable part of the long-term investment and intangible assets according to the both accounting systems. Subsequently is performed comparison of these both accounting systems. The comparison part is focused on the long-term investment assets. There were find differences from between the Czech accounting regulations and International Financial Reporting Standards.en
dc.format.extent370844 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDlouhodobý hmotný majetekcs
dc.subjectdlouhodobý nehmotný majetekcs
dc.subjectoceňovánícs
dc.subjectodpisycs
dc.subjecttechnické zhodnocenícs
dc.subjectleasingcs
dc.subjectkomponentní odpisovánícs
dc.subjectzbytková hodnota.cs
dc.subjectLong-term investment assetsen
dc.subjectlong-term intangible assetsen
dc.subjectassessingen
dc.subjectdepreciationen
dc.subjecttechnical improvementsen
dc.subjectleasingen
dc.subjectcomponent depreciationen
dc.subjectresidual value.en
dc.titleDlouhodobý majetek z pohledu české legislativy a mezinárodních standardů účetního výkaznictvícs
dc.title.alternativeLong-term Assets from the Perspective of Czech Legislation and International Financial Reporting Standardsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBartková, Hanaen
dc.date.accepted2010-09-03en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department117 - Katedra účetnictvíen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchÚčetnictví a daněcs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisSTE584_EKF_N6208_6202T049_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam