Dlouhodobý majetek z pohledu české legislativy a mezinárodních standardů účetního výkaznictví

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/79473

Show simple item record


dc.contributor.advisor Hakalová, Jana en
dc.contributor.author Štefelová, Lenka en
dc.date.accessioned 2010-09-29T14:12:46Z
dc.date.available 2010-09-29T14:12:46Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/79473
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na analýzu dlouhodobého majetku z pohledu českých účetních předpisů a mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Nejprve je provedeno vymezení a popis jednotlivých oblastí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle obou účetních systémů. Následně je provedeno srovnání těchto dvou účetních systémů. Srovnávací část je zaměřena na dlouhodobý hmotný majetek. Byly zjištěny odlišnosti mezi českými účetními předpisy a mezinárodními standardy účetního výkaznictví. cs
dc.description.abstract This thesis is focused on an analysis of the long-term assets from the perspective of the Czech accounting regulations and International Financial Reporting Standards. First is performed definition and description of the apportionable part of the long-term investment and intangible assets according to the both accounting systems. Subsequently is performed comparison of these both accounting systems. The comparison part is focused on the long-term investment assets. There were find differences from between the Czech accounting regulations and International Financial Reporting Standards. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 370844 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Dlouhodobý hmotný majetek cs
dc.subject dlouhodobý nehmotný majetek cs
dc.subject oceňování cs
dc.subject odpisy cs
dc.subject technické zhodnocení cs
dc.subject leasing cs
dc.subject komponentní odpisování cs
dc.subject zbytková hodnota. cs
dc.subject Long-term investment assets en
dc.subject long-term intangible assets en
dc.subject assessing en
dc.subject depreciation en
dc.subject technical improvements en
dc.subject leasing en
dc.subject component depreciation en
dc.subject residual value. en
dc.title Dlouhodobý majetek z pohledu české legislativy a mezinárodních standardů účetního výkaznictví cs
dc.title.alternative Long-term Assets from the Perspective of Czech Legislation and International Financial Reporting Standards en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Bartková, Hana en
dc.date.accepted 2010-09-03 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 117 - Katedra účetnictví en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Účetnictví a daně cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis STE584_EKF_N6208_6202T049_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
STE584_EKF_N6208_6202T049_2010.pdf 362.1Kb PDF View/Open
STE584_EKF_N6208_6202T049_2010_zadani.pdf 49.97Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics